อาเซียนเลือกรมช.ต่างประเทศบรูไนเป็นทูตพิเศษเมียนมา

อาเซียนเลือกรมช.ต่างประเทศบรูไนเป็นทูตพิเศษเมียนมา

ที่ประชุมสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) แต่งตั้งนายเอรีวัน ยูซอฟ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของบรูไนเป็นทูตพิเศษอาเซียนประจำเมียนมา

นายเอรีวัน ยูซอฟจะมีหน้าที่สร้างความไว้วางใจและสร้างความเชื่อมั่นระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ภายใต้ฉันทามติ 5 ประการที่อาเซียนตกลงกันไว้เมื่อเดือนเม.ย. ภายในกรอบเวลาที่ชัดเจนเพื่อแก้วิกฤตการเมืองในเมียนมา

ทั้งนี้ การแต่งตั้งทูตพิเศษอาเซียนประจำเมียนมากลายเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ท่ามกลางความเห็นที่แตกต่างกันในชาติสมาชิกอาเซียน โดยกองทัพเมียนมา สนับสนุนให้นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทย เข้ารับตำแหน่งดังกล่าว

ขณะที่สหประชาชาติ(ยูเอ็น) และอีกหลายประเทศ รวมสหรัฐและจีนเรียกร้องให้ 10 ชาติสมาชิกอาเซียน ซึ่งรวมถึงเมียนมา ใช้ความพยายามทางการทูตฟื้นฟูเสถียรภาพในเมียนมา