'กรมบังคับคดี' จัดไกล่เกลี่ยช่วยลูกหนี้ 'เกษตรกร' ช่วงโควิด-19 ถึง 15 ก.ย.นี้

'กรมบังคับคดี' จัดไกล่เกลี่ยช่วยลูกหนี้ 'เกษตรกร' ช่วงโควิด-19 ถึง 15 ก.ย.นี้

"สมศักดิ์" ห่วงลูกหนี้ถูกยึดทรัพย์ช่วงโควิดระบาด ชวน "เกษตรกร" ได้รับผลกระทบเข้าร่วมโครงการช่วยไกล่เกลี่ย ถึง 15 ก.ย.นี้

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลทำให้ภาวะเศรษฐกิจถดถอยลง นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ห่วงใยประชาชน รวมทั้ง "เกษตรกร" ที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด ก่อให้เกิดหนี้สินครัวเรือน หนี้รายย่อย หนี้บัตรเครดิต และหนี้ธุรกิจ ที่เข้าสู่กระบวนการบังคับคดีมากยิ่งขึ้น จึงสั่งการให้กรมบังคับคดีเร่งช่วยบรรเทาความเดือดร้อน นั้น

นางอรัญญา ทองน้ำตะโก อธิบดีกรมบังคับคดี เปิดเผยว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกำชับให้กรมบังคับคดีเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ ตนจึงเร่งทำตามนโยบายโดยจัดโครงการ “บังคับคดีร่วมใจไกล่เกลี่ยช่วยเหลือเกษตรกรถูกยึดทรัพย์จำนอง” ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 15 กันยายน 2564 ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรมบังคับคดี และสำนักงานบังคับคดีจังหวัด และสาขาทั่วประเทศ รวมจำนวน 116 แห่ง

โดยผลจากการจัดโครงการระหว่างวันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2564 สามารถไกล่เกลี่ยสำเร็จ ทั้งสิ้น 49 เรื่อง ทุนทรัพย์ จำนวน 12,128,011.87 บาท ทำให้มีการชะลอ งดการบังคับคดีกับที่ดิน และที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของลูกหนี้ตามคำพิพากษา โดยเป็นที่ดิน จำนวน 222 ไร่ 1 งาน 17.6 ตารางวา และบ้านอยู่อาศัย จำนวน 7 หลัง

นางอรัญญา เปิดเผยอีกว่า ขอเชิญชวนลูกหนี้เกษตรกรที่กำลังประสบปัญหาหนี้สิน ซึ่งศาลมีคำพิพากษาแล้ว และอยู่ระหว่างการบังคับคดี สามารถเข้าร่วมการไกล่เกลี่ยได้ภายในวันที่ 15 กันยายน 2564 โดยสามารถยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้ทางเว็บไซต์กรมบังคับคดี www.led.go.th และขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Session call

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02881 4840 , 02887 5072 หรือสายด่วนกรมบังคับคดี 1111 กด 79 และสำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศ