'ล็อกดาวน์' อีก 14 วัน เช็คเงื่อนไงให้ 'ร้านอาหาร' ในห้างขายเดลิเวอรี่ได้

'ล็อกดาวน์' อีก 14 วัน เช็คเงื่อนไงให้ 'ร้านอาหาร' ในห้างขายเดลิเวอรี่ได้

อัพเดท! ศบค. ประกาศขยายเวลา "ล็อกดาวน์" อีก 14 วัน เพิ่มพื้นที่แดงเข้ม เป็น 29 จังหวัด ปรับ "ร้านอาหาร" ในศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าเปิดขายแบบเดลิเวอรี่ได้ ส่วนร้านขายยา เวชภัณฑ์ ซูเปอร์มาเก็ต ปิดเวลา 20.00 น. ร้านเสริมสวย-สปา-สถานเเข่งกีฬา ปิดยาว

เมื่อวันที่ 1 ส.ค.64 เวลา 17.00 น. ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. รายงานผลการประชุมสถานการณ์โควิด-19 ครั้งที่ 11/2564 โดยแพทย์หญิงอภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค. ระบุว่า มติที่ประชุม ให้ขยายมาตรการ "ล็อกดาวน์" ต่ออีก 14 วัน นับจากวันที่ 2 สิงหาคม ทั้งนี้จะทบทวนอีกครั้ง วันที่ 18 สิงหาคม หากสถานการณ์ไม่ดีขึ้นมีความเป็นไปได้ว่าจะคงมาตรการล็อกดาวน์ ถึง 31 สิงหาคม นอกจากนั้นยังปรับพื้นที่สีแดงเข้ม เป็น 29 จังหวัด จากเดิมที่ประกาศ 13 จังหวัด คือ กาญจนบุรี ตาก นครนายก นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง

ลดจำนวน "พื้นที่ควบคุมสูงสุด" หรือ สีแดง จาก 53 จังหวัด เหลือ 37 จังหวัด คือ กาฬสินธุ์ กำแพงเพชร ขอนแก่น จันทบุรี ชัยนาท ชัยภูมิ ชุมพร เชียงราย เชียงใหม่ ตรัง ตราด นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ บุรีรัมย์ พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก มหาสารคาม ยโสธร ระนอง ร้อยเอ็ด ลำปาง ลำพูน เลย ศรีษะเกษ สกลนคร สตูล สระแก้ว สุโขทัย สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อุตรดิตถ์ อุทัยธานี อุดรธานี อุบลราชธานี และอำนาจเจริญ

ส่วน "พื้นที่ควบคุม" หรือ สีส้ม เพิ่มจาก 10 จังหวัด เป็น 11 จังหวัด คือ กระบี่ นครพนม น่าน บึงกาฬ พะเยา พังงา แพร่ ภูเก็ต มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน และ สุราษฎร์ธานี

นอกจากนี้ ศบค.ปรับมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 ตามระดับของพื้นที่สถานการณ์ย่อย

162781578539

พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

ห้ามออกนอกเคหะสถานเวลา 21.00-04.00 น. งดให้บริการขนส่งข้ามเขตจังหวัด ให้ตั้งด่านสกัดระหว่างเขตจังหวัด ห้ามจัดกิจกรรมมากกว่า 5 คนขึ้นไป ห้ามอาหารบริโภคในร้าน ให้ขายแบบนำกลับไปบริโภคที่อื่น เปิดได้ถึง 20.00 น. งดจำหน่ายและดื่มสุราในร้าน

การขายอาหารในศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้ าให้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มโดยให้บริการแบบเดลิเวอรี่

ส่วนร้านขายยา เวชภัณฑ์ ซูเปอร์มาเก็ต ปิดเวลา 20.00 น. ให้ปิดร้านเสริมสวย ร้านนวด สถานเสริมความงาม สถานที่เล่นกีฬา หรือแข่งขันกีฬา และห้ามใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาทุกระดับ สถาบันกวดวิชา เพื่อจัดการเรียนการสอนกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมาก

พื้นที่ควบคุมสูงสุด

ให้ตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจ หรือจุดสกัด เพื่อตรวจคัดกรองการเดินทาง ห้ามจัดกิจกรรมมากกว่า 20 คน บริโภคอาหารในร้านอาหารได้ เปิดไม่เกินเวลา 23.00 น.และงดจำหน่ายและดื่มสุราในร้าน ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า เปิดบริการได้ตามเวลาปกติ โดยจำกัดจำนวนคนและงดกิจกรรมส่งเสริมการขาย

ร้านเสริมสวย ร้านนวด สถานเสริมความงาม เปิดบริการได้ตามปกติ และให้ใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอน กิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมาก ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจารณา สถานที่เล่นกีฬาหรือแข่งขันกีฬา เปิดได้ทุกประเภท เปิดไม่เกิน 21.00 น. และจำกัดผู้ชม

พื้นที่ควบคุม

ไม่จำกัดการเดินทาง ห้ามจัดกิจกรรมมากกว่า 50 คน ร้านอาหารให้บริโภคในร้านได้ และเปิดได้ตามปกติ งดจำหน่ายและดื่มสุราในร้าน ศูนย์การค้าเปิดได้ตามปกติ ปิดส่วนเครื่องเกมส์ สวนสนุก ร้านเสริมสวย ร้านนวด สถานเสริมความงาม เปิดได้ตามปกติ

ให้ใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนได้ ภายใต้มาตรการป้องกันโรคที่ราชการกำหนด และสถานที่เล่นกีฬาหรือแข่งขันกีฬา เปิดได้ตามเวลาปกติทุกประเภท จัดการแข่งขันโดยจำกัดผู้ชม

162781659242

มาตรการจาหน่ายอาหารแบบเดลิเวอรี่ (Delivery) สำหรับร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน

1. ผู้ประกอบการ

จัดทำมาตรการ DMHTemp สำหรับพนักงานทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ห้ามรวมกลุ่ม หรือรับประทาน อาหารร่วมกัน หลีกเลี่ยงการไปที่ชุมนุม การเดินทางมาทำงานให้หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้อื่น จัดพนักงานในการส่งอาหารไปยังจุดส่งอาหาร ห้ามเปิดบริการหน้าร้าน  กรณีมีอาการทางเดินหายใจ/ไข้ หรือเป็นผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อ ต้องหยุดทางาน 

2. ห้างสรรพสินค้า

จัดจุดพักรอรับอาหาร โดยเน้นมาตรการเว้นระยะห่าง ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย ไม่รวมกลุ่มกัน จุดพักรอเป็นสถานที่อากาศถ่ายเทสะดวกไม่พลุกพล่าน มีระบบ DMHTempA และมีผู้รับผิดชอบกำกับติดตามมาตรการ 

3. พนักงานรับส่งอาหารแบบออนไลน์

เน้นย้ามาตรการ DMH สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เว้นระยะห่างผู้อื่น พกเจลแอลกอฮอล์, รอรับอาหาร ณ จุดรับส่งเท่านั้น กรณีมีอาการทางเดินหายใจ/ไข้ หรือเป็นผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อ ต้องหยุดทำงาน 

4. จังหวัด / กทม.กำกับติดตามมาตรการ อย่างต่อเนื่อง 

ทั้งนี้ ให้มาตรการต่างๆ เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 ส.ค. ถึงวันที่ 31 ส.ค.นี้ และจะประเมินผลทุก 14 วัน

นอกจากนี้ ศบค.ยังกำหนดมาตรการ Bubble and Seal มาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะสำหรับโรงงาน แคมป์ก่อสร้างต่างๆ ตามภาพข้างล่างนี้

162781982449