'การบินไทย'เทขายอสังหาฯทำเลทอง หลานหลวง สีลม ดอนเมือง ต่อลมหายใจธุรกิจ

'การบินไทย'เทขายอสังหาฯทำเลทอง หลานหลวง สีลม ดอนเมือง ต่อลมหายใจธุรกิจ

"การบินไทย" ประกาศขายทรัพย์สินต่อเนื่อง เทอสังหาริมทรัพย์ทั้งที่ดิน - อาคาร ทำเลทองย่านหลานหลวง - สีลม - ดอนเมือง - ภูเก็ต หวังตุนกระแสเงินสดในมือ ต่อลมหายใจธุรกิจ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้ประกาศขายที่อสังหาริมทรัพย์ ของบริษัทฯ ในทำเลทองต่างๆ ย่านหลานหลวง สีลม ดอนเมือง ภูเก็ต และอื่นๆ โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-545-2176 และ 081-8135968

162770659529

อย่างไรก็ดี ก่อนหน้านี้การบินไทยได้ยื่นศาลล้มละลายเพื่อขอขายทรัพย์สิน เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ส่งผลให้ทุกสายการบิน รวมถึงการบินไทยไม่สามารถทำการบินได้ตามปกติ

อีกทั้งธุรกิจการบินทั่วโลกเผชิญอยู่กับวิกฤตการหดตัวอย่างรุนแรง จากข้อจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศ ส่งผลให้กระแสเงินสดของบริษัทฯ ลดลงอย่างต่อเนื่อง จนไม่เพียงพอที่บริษัทฯ จะกลับมาเริ่มทำการบินได้

162772112627

โดยได้ยื่นคำร้องขออนุญาตขายทรัพย์สินบางรายการที่ไม่ได้เป็นทรัพย์สินหลักที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจการบินของลูกหนี้ หรือเป็นทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้ หรือหากเก็บไว้มีแต่จะเสื่อมค่าเสื่อมราคาลง ตลอดจนก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาที่เพิ่มขึ้นจำนวน 4 รายการ ได้แก่

     1.หุ้นสายการบินนกแอร์

     2.หุ้นบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

     3.เครื่องยนต์ของเครื่องบินโบอิ้ง 737-400 ที่ไม่ได้ใช้งาน (จำนวน 5 เครื่องยนต์)

     4.อาคารศูนย์ฝึกอบรมหลักสี่ ซึ่งศาลล้มละลายกลางได้ไต่สวนและมีคำสั่งอนุญาตให้ขายทรัพย์สิน ภายใต้การกำกับดูแลของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

162772120540