ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจ้งเลขรหัส ID นัดฉีดวัคซีน 'ซิโนแวค' เข็มแรก

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจ้งเลขรหัส ID นัดฉีดวัคซีน 'ซิโนแวค' เข็มแรก

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจ้งเลขรหัส ID ถึงหมายเลข 400,000 นัดฉีด "ซิโนแวค" เข็มแรก ส่วน"ซิโนฟาร์ม" เริ่มฉีด 6-15 ส.ค.64

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ประกาศแจ้ง สำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนวัคซีนโควิด-19 ผ่านระบบราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในกลุ่มอายุ 18-59 ปี "ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มแรก เลขรหัส ID ถึงหมายเลข 400,000" สามารถเข้ามาดำเนินการนัดหมายวันเข้ารับวัคซีนหลัก "ซิโนแวค" ในระบบ ผ่านทาง https://vaccinecovid19.cra.ac.th เลือกเมนู "ตรวจสอบการลงทะเบียน" และใส่หมายเลขบัตรประชาชน เพื่อเลือกวันเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจ้งเลขรหัส ID ถึงหมายเลข 400,000  นัดฉีดวัคซีน

 

กรณีถึงกำหนดวันนัดหมายแล้ว ไม่ได้มาตามนัด การลงทะเบียนจองรับวัคซีน โควิด-19 ในระบบราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ เพื่อนำวัคซีนในโควตา ไปจัดสรรให้ผู้รับวัคซีนตามลำดับเลข ID ท่านอื่น ๆ ได้คิวนัดหมายรับวัคซีนเข็มแรกต่อไป

 

ส่วนประชาชนที่จองคิวฉีดวัคซีน"ซิโนฟาร์ม" รอบแรกได้สำเร็จ สามารถเลือกวันเข้าฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" กับโรงพยาบาล ที่เข้าร่วมให้บริการ ระหว่างวันที่ 6-15 สิงหาคม 2564 และชำระค่าบริการฉีดวัคซีนเพิ่มเติมกับทางโรงพยาบาลที่เข้ารับบริการโดยตรง ตรวจสอบข้อมูลโรงพยาบาลเพิ่มเติม ได้ทาง