เซ็นทรัลภูเก็ต ประกาศปิดบริการชั่วคราว 7 วัน เปิด 3 ส.ค.นี้

เซ็นทรัลภูเก็ต ประกาศปิดบริการชั่วคราว 7 วัน เปิด 3 ส.ค.นี้

"เซ็นทรัล ภูเก็ต" ขานรับมาตรการภาครัฐ ปิดบริการชั่วคราว 27 ก.ค.-2 ส.ค.2564 พร้อมตรวจเชิงรุกพนักงาน-ร้านค้า กว่า 3.5 พันคน แยกกลุ่มเสี่ยงกักตัว 14 วัน บิ๊กคลีนนิ่งทุกพื้นที่

รายงานข่าวจาก บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้า "เซ็นทรัล ภูเก็ต" ระบุว่า พร้อมให้ความร่วมมือปฎิบัติตามประกาศของภาครัฐ ในการปิดบริการชั่วคราวศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต เป็นเวลา 7 วัน ตั้งแต่ วันที่ 27 ก.ค.-2 ส.ค.2564 

ทั้งนี้ "เซ็นทรัล ภูเก็ต" จะดำเนินการตรวจเชิงรุกพนักงานและร้านค้าทั้งศูนย์การค้า กว่า 3,500 คน เพื่อความมั่นใจสำหรับประชาชน พร้อมแยกกลุ่มเสี่ยงกักตัว 14 วัน 

นอกจากนี้ จะมีปฎิบัติการ Extra Deep Cleaning ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อทุกจุดทั่วทั้งพื้นที่ รวมทั้งร้านค้าต่างๆ

โดยจะเปิดให้บริการตามปกติในวันอังคารที่ 3 ส.ค.2564 เวลา 11.00 น.

162736019265

162736028851

ทั้งนี้ เมื่อ 26 ก.ค.ที่ผ่านมา มีคำสั่งที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 44/2564 เห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมการปิดสถานที่ หรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงตามคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 4023/2564 และ 4158/2564 โดยนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้ลงนามคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 4159/2564 ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 มีเนื้อหาสำคัญ ดังนี้

1.มาตรการปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคเพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่โรค โดยสถานศึกษาในระบบทุกแห่งและสถาบันกวดวิชาทุกแห่งให้ปิดต่อไป ตั้งแต่วันที่ 3-16 ส.ค.2564 โดยปรับการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์ ยกเว้นโรงเรียนเอกชนนอกระบบที่มีผู้ร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนไม่เกิน 5 คน

2.มาตรการควบคุมแบบบูรณาการ สถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค ให้ปิดห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เฟสติวัลภูเก็ตและเซ็นทรัลภูเก็ตฟลอเรสต้า ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ทุกส่วน รวมถึงร้านที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าทุกประเภท เพื่อทำความสะอาดระบบปรับอากาศ สถานที่และทุกส่วนของห้าง โดยให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยวิธีการ Antigen Test Kit (ATK) รวมถึงให้ปิดสนามฟุตบอล สนามฟุตซอล สนามหญ้าเทียม สนามกีฬาแบดมินตัน ส่วนตลาดนัด ตลาดสด ถนนคนเดิน ให้จำกัดจำนวนคนเข้าใช้บริการ โดยยึดหลักเดิม 1 คนต่อ 4 ตารางเมตร

3.ห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค ซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลมากกว่า 100 คน เว้นแต่กิจกรรมที่ดำเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเป็นกิจกรรมในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นสถานที่กักกันโรค

หากฝ่าฝืน ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และ อาจต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือ ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2564