ประวิตร สั่งประสาน MRCs วิเคราะห์น้ำแม่โขง คาดการณ์ล่วงหน้า 5 วัน ระดับน้ำยังต่ำกว่าตลิ่ง

ประวิตร สั่งประสาน MRCs   วิเคราะห์น้ำแม่โขง คาดการณ์ล่วงหน้า 5 วัน ระดับน้ำยังต่ำกว่าตลิ่ง

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มอบ สทนช. ประสานคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงเร่งเพิ่มการคาดการณ์ปริมาณน้ำในแม่น้ำโขงล่วงหน้า 5 วัน จากการคาดการณ์พบระดับน้ำตั้งแต่จังหวัดเลยถึงอุบลราชธานียังคงต่ำกว่าระดับตลิ่งอยู่มาก

ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ในฐานะรองผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) เปิดเผยว่า  ถึงความคืบหน้าของการติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงในปัจจุบันที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน “เจิมปากา” ทำให้เกิดฝนตกหนักใน สปป.ลาว และเกิดปริมาณหลากไหลลงสู่แม่น้ำโขง ซึ่ง กอนช. ได้ประกาศแจ้งเตือนพื้นที่ 7 จังหวัดริมแม่น้ำโขง ตั้งแต่ จ.เลย-.อุบลราชธานี ไปแล้ววานนี้ (25 ก.ค. 2564) และทุกจังหวัดได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำโขงที่อาจเปลี่ยนแปลงฉับพลับแล้ว

  162729970224

  162729973321

ทั้งนี้ สทนช. ได้รับมอบหมายจากพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติซึ่งมีความห่วงใยให้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นและได้มอบหมายสั่งการให้ สทนช. ในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงฝ่ายไทยประสานไปยังสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (MRCs) เพิ่มข้อมูลการคาดการณ์ปริมาณน้ำในแม่น้ำโขง จากเดิม 3 วันล่วงหน้า เป็น 5 วันล่วงหน้า เพื่อให้ประเทศไทยสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวในการวางแผนเตรียมรับสถานการณ์ในแม่น้ำโขงได้อย่างต่อเนื่อง โดยทาง MRCs ได้เริ่มดำเนินการให้แล้วตั้งแต่วันนี้ (26 ก.ค. 64) และ สทนช. ได้นำข้อมูลมาวิเคราะห์คาดการณ์ สรุปผลการคาดการณ์เป็นดังนี้

ทั้งนี้ สทนช. ได้รับมอบหมายจากพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติซึ่งมีความห่วงใยให้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นและได้มอบหมายสั่งการให้ สทนช. ในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงฝ่ายไทยประสานไปยังสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (MRCs) เพิ่มข้อมูลการคาดการณ์ปริมาณน้ำในแม่น้ำโขง จากเดิม 3 วันล่วงหน้า เป็น 5 วันล่วงหน้า เพื่อให้ประเทศไทยสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวในการวางแผนเตรียมรับสถานการณ์ในแม่น้ำโขงได้อย่างต่อเนื่อง โดยทาง MRCs ได้เริ่มดำเนินการให้แล้วตั้งแต่วันนี้ (26 ก.ค. 64) และ สทนช. ได้นำข้อมูลมาวิเคราะห์คาดการณ์ สรุปผลการคาดการณ์เป็นดังนี้

 

 

  162729976586

  162729978941

- สถานีเชียงแสน จ.เชียงราย มีแนวโน้มลดลง

- สถานีเชียงคาน จ.เลย คาดการณ์ว่าระดับน้ำจะเริ่มลดลงในวันพรุ่งนี้ (27 ก.ค. 64) โดยระดับน้ำปัจจุบัน ณ เวลา 11.45 น. อยู่ที่ 10.56 ม. (ต่ำกว่าระดับตลิ่ง 5.44 ม.)

- สถานีหนองคาย จ.หนองคาย คาดการณ์ว่าระดับน้ำจะสูงสุดในวันพรุ่งนี้ (27 ก.ค. 64) อยู่ที่ระดับ 7.82 ม. (ต่ำกว่าระดับตลิ่ง 4.38 ม.) และจะเริ่มลดลงในวันที่ 28 ก.ค. 64

- สถานีนครพนม จ.นครพนม คาดการณ์ว่าระดับน้ำจะสูงสุดในวันที่ 29 ก.ค. 64 อยู่ที่ระดับ 7.86 ม. (ต่ำกว่าระดับตลิ่ง 4.14 ม.) และจะเริ่มลดลงในวันที่ 30 ก.ค. 64

- สถานีมุกดาหาร จ.มุกดาหาร คาดการณ์ว่าระดับน้ำจะสูงสุดในวันที่ 30 ก.ค. 64 อยู่ที่ระดับ 8.10 ม. (ต่ำกว่าระดับตลิ่ง 4.40 ม.) และจะเริ่มลดลงในวันที่ 31 ก.ค. 64

- สถานีโขงเจียม จ.อุบลราชธานี คาดการณ์ว่าระดับน้ำมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยวันที่ 31 ก.ค. 64 ระดับน้ำอยู่ที่ 11.90 ม. (ต่ำกว่าระดับตลิ่ง 2.60 ม.)

 

ทั้งนี้ กอนช. จะติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงอย่างใกล้ชิด หากมีสถานการณ์เปลี่ยนแปลงจะได้แจ้งให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมการเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ส่วนสถานการณ์น้ำที่แม่น้ำยัง คาดการณ์ระดับน้ำที่อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด จะเพิ่มขึ้นถึงระดับตลิ่งลำน้ำ ในวันพรุ่งนี้ (27 ก.ค.64) กอนช. ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการป้องกันเป็นการล่วงหน้า หากมีฝนตกเพิ่มในระยะต่อจากนี้ และขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำล้นตลิ่งบริเวณที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพื้นการเกษตรและชุมชนด้วย