'กองทัพบก' จัดเครื่องบิน 'บล.295' รับ-ส่งผู้ป่วยโควิด กลับบ้าน

'กองทัพบก'  จัดเครื่องบิน 'บล.295' รับ-ส่งผู้ป่วยโควิด กลับบ้าน

“กองทัพบก” จัดเครื่องบิน “บล.295” รับ-ส่งผู้ป่วยโควิด กลับบ้าน พร้อมเปิด รพ.ค่ายทหาร 37 แห่งทั่วประเทศ -ฌาปนสถาน ทบ. จัดพิธีศพผู้เสียชีวิตจากโควิด-19

พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบกกล่าวว่า ตามที่กองทัพบกได้ให้การสนับสนุน การเคลื่อนย้ายส่งผู้ป่วยโรคCOVID19 ที่ไม่มีอาการ(สีเขียว) กลับภูมิลำเนาเพื่อไปรักษาตัวโดยบูรณาการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข, สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ(สพฉ.), กอ.รมน.จังหวัด ตามนโยบายพาคนกลับบ้าน ของ นายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม โดยที่ผ่านมา ผลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผ้บัญชาการทหารบ! ได้สั่งการให้นำขีดความสามารถและทรัพยากรที่กองทัพบกมี มาช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์วิกฤติ โควิด-19 ทกวิถีทาง

โดยในส่วนของการกระจายผู้ป่วยกลับไปรักษายังภูมิลำเนา เพื่อลดปริมาณผู้ป่วยสะสมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล กองทัพบกได้ดำเนินการ อย่างต่อเนื่อง โดยใช้กลไกของศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก กองทัพภาค และกรมแพทย์ทหารบกดำเนินการตั้งแต่ 12 กรกฎาคม ที่ผ่านมา

 

นอกจากนี้ ผู้บัญชาการทหารบก สั่งการเพิ่มเติมให้นำ อากาศยานของกองทัพบก คือเครื่องบินลำเลียงแบบ 295" มาเป็นยานพาหนะในการเคลื่อนย้าย ส่งผู้ป่วยไปยังพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ ซึ่งกองทัพบกได้มีการปรับแต่งอากาศยานดังกล่าวเพิ่มเติมให้สามารถร้องรับภารกิจได้ ครอบคลุมทั้งเรื่องการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ, ระบบความปลอดภัย ,ติดตั้งระบบควบคุมการไหลเวียนอากาศและระบบกรองอากาศ,ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อการสื่อสาร คำนึงถึงความสะดวกสบายของผู้ป่วย

รวมถึงความพร้อมของบุคลากร จัดทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ นักบิน ช่างเครื่อง ให้เป็นไปตามมาตรฐานเวชศาสตร์การบิน โดยในระหว่างการเดินทางจะมีการติดตามอาการของผู้ป่วยโดยทีมแพทย์อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดในวันนี้ ทีมลำเลียงผู้ติดเชื่อCovid-19 ทางอากาศกองทัพบก Covid19Aero medical evacuation Army Team : ArmCAME ) จากกรมการขนส่งทหารบกพร้อมด้วยแพทย์เวชศาสตร์การบินจากกรมแพทย์ทหารบก ได้นำ"เครื่องบินลำเลียงแบบ 295"ที่ดัดแปลงเป็น ยานพาหนะส่งป่วยขึ้นบินทดสอบระบบ และซักซ้อมการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายตั้งแต่การรับและนำผู้ป่วยขึ้นเครื่อง, การจัดการสัมภาระ,แนะนำขั้นตอนการปฏิบัติตน

 

จนถึงการลำเลียงผู้ป่วยเมื่อถึงปลายทาง และการทำความสะอาดฆ่าเชื้อภายในอากาศยานเมื่อจบภารกิจโดยกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ซึ่งการบินทดสอบดังกล่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อากาศยานและกระบวนการบริหารจัดการผู้ป่วยมีความพร้อมรองรับภารกิจได้อย่างเหมาะสมในการส่งผู้ป่วยกลับภูมิลำเนาด้วย "เครื่องบินลำเลียงแบบ 295" ถือเป็นการนำยุทโธปกรณ์ของกองทัพบกมาใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งภารกิจด้านการทหารและการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์COVID-19 ซึ่งทำให้ประหยัดระยะเวลาการเดินทางในพื้นที่ห่างไกล ลดความเหนื่อยล้า ส่งผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษาได้อย่างรวดเร็ว

ทั้งนี้ ผู้ป่วยCOVID - 19 (สีเขียว) ที่มีความประสงค์จะกลับไปรักษายังภูมิลำเนาสามารถ ประสานไปยังศูนย์ประสานงานต้านภัยโควัดกองทัพบก (กทม.) โทร. 02-270-5685-9  เดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือ ติดขัดเรื่องการรักษาพยาบาล การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด การจัดพิธีศพผู้เสียชีวิตจากโควิด สามารถประสานขอความช่วยเหลือ ผ่าน หน่วยทหารของกองทัพบกใกล้บ้านทั่วประเทศ หรือโทรแจ้งได้ที่ ศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิดกองทัพบก  CALL CENTER: 02-270-5685-9 ตลอด 24 ชม.  ทบ.พร้อมประสานความช่วยเหลืออย่างเต็มที่

 

ศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด กองทัพบก

นอกจากนี่ กองทัพบกได้จัดเตรียม โรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาลค่ายในจังหวัดต่างๆ 37 แห่งทั่วประเทศ ไว้รองรับผู้ติดเชื้อ ซึ่งประชาชนตรวจสอบที่ตั้งโรงพยาบาลของกองทัพบกได้ตามแผนที่ : google map 

รพ.สนาม :รพ.ค่ายทหาร 37 แห่งทั่วประเทศ :ฌาปนสถาน ทบ .

ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารบก กำชับและมอบให้หน่วยทหารเร่งประสานความช่วยเหลือให้ประชาชนอย่างเต็มกำลัง