คลังเลือดภาคใต้ เข้าขั้นวิกฤต

คลังเลือดภาคใต้ เข้าขั้นวิกฤต

หัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 12 จังหวัดสงขลา เผยสถานการณ์คลังเลือดเข้าขั้นวิกฤตปริมาณรับบริจาคเลือดใช้แบบวันต่อวัน เหตุป่วยผ่า แำตัดหัวใจ-ฉุกเฉินไม่ลดลง สถานการณ์ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างตัวเลขเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง