ไขข้อข้องใจ ผู้ประกันตน ม. 40 เสียสิทธิ 'บัตรทอง' บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือไม่ ?

ไขข้อข้องใจ ผู้ประกันตน ม. 40 เสียสิทธิ 'บัตรทอง' บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือไม่ ?

หลังจากที่มีผู้ประกอบอาชีพอิสระสนใจสมัคร 'ผู้ประกันตนมาตรา 40' จำนวนมาก แต่ยังมีอีกหลายคนที่ยังคงกังวลว่า หากสมัครแล้วจะเสียสิทธิ 'บัตรทอง' และ 'บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ' หรือไม่

วันนี้ (21 ก.ค. 64) นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า กระทรวงแรงงาน โดย นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญแก่แรงงานภาคอิสระหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ ให้เข้าถึงหลักประกันสังคมอย่างทั่วถึง เพื่อแบ่งเบาภาระและเป็นหลักประกันในชีวิต ทำให้มีชีวิตที่ดีขึ้น

พร้อมกับ ชี้แจงถึงกรณีที่ผู้ถือ บัตรทอง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน หรือสวัสดิการแห่งรัฐต่าง ๆ เมื่อสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 แล้ว ยืนยันว่า ไม่มีผลกระทบ และใช้สิทธิการรักษาพยาบาลร่วมกับบัตรทอง และสวัสดิการแห่งรัฐต่างๆ ที่เคยได้รับได้เหมือนเดิม แต่สิ่งที่ได้เพิ่ม เช่น มีสิทธิได้รับเงินทดแทนจากการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย หรือสิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิต ได้รับค่าทำศพ 50,000 บาท จากสำนักงานประกันสังคมเพิ่มขึ้นมาอีกด้วย

 • คุณสมบัติผู้สมัคร มาตรา 40

ที่ผ่านมา สำนักงานประกันสังคม ได้เปิดโอกาสให้คนที่สามารถสมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้ ดังนี้

 • แรงงานภาคอิสระ หรือ ผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีสัญชาติไทย
 • หรือ เป็นผู้ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ที่มีเลขประจำตัวหลักแรกเป็นเลข 0 หรือ 6 หรือ 7
 • มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์
 • รวมถึงผู้พิการทางร่างกายที่รับรู้สิทธิ 

 

 • สามารถเลือกได้ 3 ทางเลือก  

ทั้งนี้ ได้แบ่งสิทธิการคุ้มครองออกเป็น 3 ทางเลือก ได้แก่

ทางเลือกที่ 1 จ่าย 70  ได้รับสิทธิประโยชน์คุ้มครอง 3 กรณี

 • ทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย
 • ทุพพลภาพ
 • ค่าทำศพ

ทางเลือกที่ 2 จ่าย 100 ได้รับสิทธิประโยชน์คุ้มครอง 4 กรณี

 • ทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย
 • ทุพพลภาพ
 • ค่าทำศพ
 • เพิ่มบำเหน็จชราภาพอีกหนึ่งกรณี

ทางเลือกที่ 3 จ่าย 300 ได้รับสิทธิประโยชน์พื้นฐานคุ้มครอง 5 กรณี

 • ทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย
 • ทุพพลภาพ
 • ค่าทำศพ
 • บำเหน็จชราภาพ
 • สงเคราะห์บุตร

 

 • สนใจสมัคร 'ผู้ประกันตนมาตรา 40' ใช้หลักฐานอะไร

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเป็น ผู้ประกันตนมาตรา 40 ใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียว สามารถสมัครง่าย ๆ ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th หรือสมัครผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-11) เคาน์เตอร์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และที่เคาน์เตอร์บิ๊กซี (Big C) เมื่อสมัครแล้วสามารถจ่ายเงินสมทบได้ทันที หรือสมัครผ่านผู้แทนเครือข่ายประกันสังคม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 ให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง