'มูฮัมหมัด ยูนูส' แนะผู้นำธุรกิจไทยรุ่นใหม่ สร้าง 3 ทางออก 'ยากจน-ว่างงาน-มลพิษ'

'มูฮัมหมัด ยูนูส' แนะผู้นำธุรกิจไทยรุ่นใหม่ สร้าง 3 ทางออก 'ยากจน-ว่างงาน-มลพิษ'

'ซีพี' หนุน 20 ตัวแทนเยาวชนคนรุ่นใหม่ ร่วมเวที One Young World 2021 ปั้นผู้นำรุ่นใหม่ “มูฮัมหมัด ยูนุส” เจ้าของรางวัลโนเบล แนะผู้นำธุรกิจไทยรุ่นใหม่ สร้างการเปลี่ยนแปลง 3 ด้านเป็นศูนย์ "ยากจน-ว่างงาน-มลพิษ"

21 กรกฎาคม 2564 เครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ ซีพี มุ่งมั่นสนับสนุนและส่งเสริมคนรุ่นใหม่ ร่วมสร้างพลังสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่บนเวทีการประชุมระดับนานาชาติ One Young World 2021 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 นับตั้งแต่ปี 2015 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นเวที “การประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชนที่ใหญ่ที่สุดในโลก” และในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-25 กรกฎาคม 2564 ณ เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมสนับสนุน 20 ตัวแทนเยาวชนคนรุ่นใหม่จากกลุ่มธุรกิจในเครือซีพีเข้าร่วมเวที One Young World 2021 เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและแบ่งปันประสบการณ์ของเยาวชนคนรุ่นใหม่จากทั่วโลกกว่า 2,000 คน ใน 190 ประเทศที่จะมารวมตัวกันเพื่อแสวงหาความร่วมมือและแนวทางแก้ปัญหาสำคัญต่างๆของโลก

โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันที่ทั่วโลกกำลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งเครือซีพีตระหนักถึงการส่งเสริมและสร้างบทบาทผู้นำเยาวชนคนรุ่นใหม่ของไทยที่จะขึ้นมาเป็น “The Change Maker” หรือผู้นำสร้างการเปลี่ยนแปลง ให้กับสังคมและประเทศชาติ เพื่อเป็นพลังสำคัญต่อการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้โลกที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต

สำหรับปีนี้การประชุม One Young World 2021 จะจัดขึ้นในรูปแบบผสมผสานโดยส่วนกลางจะจัดขึ้นที่เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี และผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกจะร่วมประชุมในรูปแบบการประชุมเสมือนจริงผ่านทางออนไลน์ หรือ Virtual Summit โดยตลอดช่วงเวลาของการจัดประชุม ตัวแทนเยาวชนคนรุ่นใหม่ตั้งแต่อายุ 18-30 ปี จากทั่วโลกจะมารวมตัวกันเพื่อร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และเสนอแนวทางแก้ไข (solution) และกรณีศึกษาต่างๆ (Best Practices) ในวิกฤตสำคัญของโลก ซึ่งในปีนี้ได้กำหนดหัวข้อที่เป็นปัญหาเร่งด่วนระดับโลกเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางแก้ไข ประกอบด้วย 6 ประเด็น คือ

162684236231

1.การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate Crisis)

2.การศึกษา (Education)

3.สิทธิและเสรีภาพ (Rights & Freedom)

4.การแก้ปัญหาความขัดแย้ง (Conflict Resolution)

5.การพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต (Future Economies)

6.บทเรียนจากโรคระบาด (Lessons from The Pandemic) ซึ่งเป็นประเด็นที่เพิ่มขึ้นจากสถานการณ์ที่โลกกำลังเผชิญวิกฤตโควิด-19

พร้อมกันนี้ยังได้เชิญตัวแทนผู้นำระดับโลกในหลากหลายสาขาอาชีพทั้งในแวดวงการเมือง ธุรกิจ เศรษฐกิจ สังคม มาร่วมปาฐกถาพิเศษเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายแก่เหล่าผู้นำเยาวชนคนรุ่นใหม่จาก 190 ประเทศทั่วโลกในเวทีนี้ด้วย

162684239415

ในการนี้ เครือซีพีได้รับเกียรติจาก “ศาสตราจารย์ มูฮัมหมัด ยูนุส” (Muhammad Yunus) นักเศรษฐศาสตร์เจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ผู้ริเริ่มแนวคิดธุรกิจเพื่อสังคม (Social Business) และผู้ก่อตั้ง Yunus Foundation หนึ่งในนักสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีชื่อเสียงระดับโลก ซึ่งเคยร่วมขึ้นเวที One Young World มาให้แนวคิดพร้อมจุดประกายความคิด สร้างแรงบันดาลใจแก่ 20 ตัวแทนเยาวชนไทย ในการเตรียมความพร้อมก่อนถึงวันประชุม One Young World 2021

ศาสตราจารย์ยูนุส กล่าวว่า ตัวแทนผู้นำคนรุ่นใหม่ของคนไทยจะมีส่วนสำคัญอย่างมากในการสร้างการเปลี่ยนแปลงบนเวที One Young World 2021 ซึ่งขณะนี้สถานการณ์โควิด-19 ที่ทั่วโลกกำลังเผชิญจะเป็นบทพิสูจน์และความท้าทายให้กับผู้นำรุ่นใหม่ในการร่วมกันหาทางออกและแก้ปัญหาสำคัญของโลก โดยเฉพาะในกลุ่มของคนรุ่นใหม่ที่มาจากภาคธุรกิจ ที่จะต้องตระหนักว่าการดำเนินธุรกิจจากนี้จะไม่มุ่งแสวงหาเพียงผลกำไรเท่านั้น แต่จะต้องคำนึงถึงการสร้างประโยชน์เพื่อสังคม

ตลอดจนมองเห็นมิติการแก้ปัญหาด้านความยั่งยืนคู่ขนานไปด้วย ซึ่งคนรุ่นใหม่จะต้องเร่งลงมือสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในหลักการที่เรียกว่า “สามศูนย์” (three zeros) คือ

1.ความยากจนต้องเป็นศูนย์ (Zero Poverty)

2.อัตราการว่างงานเป็นศูนย์ (Zero Unemployment)

3.การปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ (Zero Net Carbon Emission)

ทั้งนี้ การทำธุรกิจเพื่อสังคมจะเป็นคำตอบของโลกในยุคใหม่ในการนำองค์ความรู้จากองค์กรธุรกิจมาช่วยแก้ไขปัญหาชุมชน สังคมและโลกให้เกิดความสันติสุขและยังสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอีกด้วย

“ผมเชื่อมั่นว่าตัวแทนผู้นำคนรุ่นใหม่ไทย และจากทั่วโลกในเวที One Young World 2021 จะเป็นพลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้ดีขึ้น โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ขณะนี้ยังลุกลามทำลายระบบเศรษฐกิจทั่วโลกอย่างคาดไม่ถึง ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในสังคมเป็นอย่างมาก ดังนั้นผู้นำรุ่นใหม่ต้องลุกขึ้นมาสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้สามารถสร้างความยั่งยืนในทุกมิติ ต้องผสมผสานแนวคิดการทำงาน การทำธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับการสร้างประโยชน์และแก้ปัญหาสังคม ชุมชนในเวลาเดียวกัน”เจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพกล่าว

162684252468

นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า เครือซีพีได้ส่งตัวแทนเยาวชนไทยเข้าร่วมเวที One Young World มาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2015 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดเวทีดังกล่าว โดยในปีนี้นับเป็นปีที่ 6 ที่ได้ร่วมส่ง 20 ตัวแทนคนรุ่นใหม่ของกลุ่มธุรกิจในเครือฯเข้าร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดและหาทางออกในการแก้ปัญหาเร่งด่วนของโลก ซึ่งตัวแทนคนรุ่นใหม่นี้จะเป็น The Change Maker หรือ ผู้นำสร้างการเปลี่ยนแปลงที่พร้อมจะนำองค์ความรู้และศักยภาพไปสร้างสรรค์และทำประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศไทย

ทั้งนี้ ปัจจุบันที่โลกกำลังเผชิญกับสถานการณ์โควิด-19 ควบคู่กับปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่เป็นหนึ่งในวาระสำคัญของโลก ซึ่งการสร้างโลกใบนี้ให้ยั่งยืนในทุกมิติจะต้องอาศัยความร่วมมือจากพลังคนรุ่นใหม่ที่จะต้องกล้าคิด กล้าทำ ขึ้นมาเป็นผู้นำในรุ่นถัดไปเพื่อร่วมกันหาแนวทางในการแก้ปัญหาสำคัญนี้ จึงเชื่อมั่นว่าการส่งตัวแทนคนรุ่นใหม่ไทยเข้าร่วมในเวที One Young World จะเป็นก้าวสำคัญในการสร้างผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่จะมาเป็นเครือข่ายคนรุ่นใหม่ที่จะช่วยพลิกวิกฤตต่างๆในสังคมได้

“บทบาทการเป็นผู้นำที่ดีต้องเริ่มจากการเป็นตัวอย่างที่ดี พร้อมที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สิ่งสำคัญผู้นำจะต้องมีกรอบความคิด หรือ Mindset ที่มีความเมตตา มี Compassion ต่อผู้อื่น ต้องมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น หากมีกรอบความคิดนี้เกิดขึ้นก็จะเป็นแรงผลัดดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นจากตัวเองส่งต่อไปยังสังคม ขณะเดียวกันบทบาทผู้นำรุ่นใหม่ก็ต้องเชื่อมั่นในความคิด ความกล้าของตนเอง เพราะคนรุ่นใหม่จะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงประเทศและโลกใบนี้ให้เติบโตอย่างยั่งยืน”นายศุภชัยกล่าว