เช็กแถว กต. เปิด นทท.ต่างชาติ ยื่นขอ COE เที่ยว 'สมุยพลัส'

เช็กแถว กต. เปิด นทท.ต่างชาติ ยื่นขอ COE เที่ยว 'สมุยพลัส'

เปิดโครงการ "สมุยพลัส" วันแรกคึกคัก โฆษก กต. เผย มีนักเดินทางยื่นขอ COE แล้วกว่า 80 คน ได้รับอนุมัติ 14 คน และเดินทางมาเที่ยววันนี้ 11 คน

นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ แถลงว่า  วันนี้เป็นวันแรกของการเริ่มโครงการสมุยพลัส  (Samui Plus) ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศได้เปิดระบบให้นักท่องเที่ยวลงทะเบียน เพื่อขอหนังสือรับรองบุคคลที่เดินทางเข้ามาประเทศไทย (COE

นายธานี กล่าวว่า ผู้เดินทางเข้าโครงการ Samui Plus ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 มีผู้ลงทะเบียนขอ COE ผ่าน สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ไทยทั่วโลก จำนวน 81 ราย ได้รับอนุมัติแล้ว 14 ราย โดยเป็นผู้เดินทางเข้ามาในวันที่ 15  กรกฎาคม 2564 จำนวน 11 ราย และรอเอกสารประกอบ 65 ราย

162633486844

· คุณสมบัติผู้เดินทางเข้าสมุยพลัส ได้แก่

1.เป็นผู้มีสัญชาติไทย หรือไม่มีสัญชาติไทยที่อยู่ใน 69 ประเทศ/พื้นที่เป้าหมายเป็นเวลาอย่างน้อย 21 วัน (ยกเว้นเป็นผู้พำนักอยู่ในไทย ทั้งชาวไทยและต่างชาติ)

2. เป็นผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายของไทย หรือได้รับการรับรองจาก WHO หรือตามที่ สธ.กําหนด ครบโดสแล้วอย่างน้อย 14 วันก่อนการเดินทาง โดยต้องแสดงเอกสารยืนยันการฉีดวัคซีน

****ผู้อายุต่ำกว่า 18 ปี ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน สามารถเดินทางพร้อมผู้ปกครองที่ได้รับวัคซีนแล้วได้) 

3.มีผลตรวจโควิด-19 ที่เป็นลบ ที่มีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง

4.มีประกันสุขภาพที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลกรณีติดเชื้อโควิด-19 ในไทย ในวงเงินไม่น้อยว่า 100,000 ดอลลาร์ ตามระยะเวลาที่พำนัก

5.มีหลักฐานการจ่ายค่าตรวจโควิด-19 ล่วงหน้าตามจำนวนวันที่พัก

6.มีหลักฐานการชำระค่าโรงแรมมาตรฐาน Samui Extra+ สำหรับการพำนักใน 7 วันแรก และหลักฐานการจองโรงแรมมาตรฐาน SHA+ สำหรับการพำนักใน 7 วันถัดมา

****รายชื่อโรงแรมที่ได้รับมาตรฐาน Samui Extra+ เคยเป็นสถานที่กักกันตัวทางเลือก (AQ) มาก่อน สามารถดาวน์โหลดได้ตาม QR Code ที่ปรากฏบนภาพฉาย ส่วนโรงแรมตามมาตรฐาน SHA+ สามารถดูได้ที่ www.thailandsha.com

· การขอ COE สำหรับผู้เดินทางเข้าสมุยพลัส โมเดล มีขั้นตอนและรายละเอียดเช่นเดียวกับการขอ COE สำหรับเดินทางเข้า Phuket Sandbox โดยต้องลงทะเบียนเพื่อขอรับ COE ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 30 วันก่อนวันเดินทางเข้าประเทศไทย

· เมื่อเดินทางถึงสมุย จะมีข้อกำหนดดังนี้

o ผู้เดินทางจะต้องติดตั้งแอพพลิเคชั่น Thailand Plus โดยเปิดระบบติดตามตัวตลอดเวลา

o และเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ในวันที่เดินทางถึง หรือวันถัดมา หากเป็นลบ สามารถทำกิจกรรมนอกห้องพักในบริเวณโรงแรมและพื้นที่ที่โรงแรมกำหนดได้

o วันที่ 4 จนถึงวันที่ 7 หากเป็นลบ สามารถเดินทางท่องเที่ยวใน อ.เกาะสมุย ตามเส้นทางกำหนด และเข้ารับตรวจเชื้ออีกครั้งในวันที่ 7 

o วันที่ 8 ให้เข้าเช็คอินโรงแรม SHA+ และรอผลตรวจที่โรงแรม หากผลเป็นลบ สามารถเดินทางในพื้นที่เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่าได้ โดยต้องเปิดแอพพลิเคชั่น Thailand Plus ไว้ตลอดเวลา

o หากอยู่เกิน 14 วัน หรือต้องการเดินทางไปยังจังหวัดอื่น ๆ หลังวันที่ 14 ผู้เดินทางต้องเข้ารับการตรวจเชื้อโควิด-19 ครั้งที่ 3  ในวันที่ 12 - 13

o หากพำนักน้อยกว่า 14 วัน ต้องมีหลักฐานบัตรโดยสารเที่ยวบินขาออก และเมื่อครบกำหนดพำนักต้องออกจากประเทศไทยเท่านั้น