'ในหลวง' โปรดเกล้าฯ ให้ 'เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา' เป็นผู้แทนพระองค์ ทรงเจิมเทียนรุ่ง เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา 2564

'ในหลวง' โปรดเกล้าฯ ให้  'เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา' เป็นผู้แทนพระองค์ ทรงเจิมเทียนรุ่ง เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา 2564

“ในหลวง” โปรดเกล้าฯ ให้ “เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา” เป็นผู้แทนพระองค์ ทรงเจิมเทียนรุ่ง และพระราชทานเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2564

162608098285

วันนี้(12 ก.ค.64) เวลา 14.02 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จออกแทนพระองค์ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน ทรงเจิมเทียนพรรษาสำหรับทรงพระราชอุทิศ พระราชทานไปจุดบูชาพระรัตนตรัยและพุทธเจดียสถานตามพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2564 

162608098462

162608098720

162608106927

162608099770

162608099886