‘ในหลวง’ มี ‘พระราชสาส์น’ อำนวยพร ในโอกาสวันชาติมองโกเลีย

‘ในหลวง’ มี ‘พระราชสาส์น’ อำนวยพร ในโอกาสวันชาติมองโกเลีย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่ง ข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งมองโกเลีย ในโอกาสวันชาติของมองโกเลีย ซึ่งตรงกับวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 ความว่า

ฯพณฯ นายคูเรลซูค อุคนา

ประธานาธิบดีแห่งมองโกเลีย

กรุงอูลานบาตอร์

ในโอกาสวันชาติของมองโกเลีย ข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความสำเร็จของประชาชนและความวัฒนาถาวรของมองโกเลีย

ข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ด้วยการนำและการสนับสนุนของท่าน สัมพันธไมตรีและ ความร่วมมือในทุก ๆ ด้านระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะยังคงดำเนินรุดหน้าต่อไป เพื่อประโยชน์สุข ร่วมกันของทั้งสองฝ่าย

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว