ปิดการจราจร 'มอเตอร์เวย์' ตั้งแต่ 21.00-04.00 น. เริ่ม 12 ก.ค.นี้ 

ปิดการจราจร 'มอเตอร์เวย์' ตั้งแต่ 21.00-04.00 น. เริ่ม 12 ก.ค.นี้ 

กรมทางหลวง แจ้งปิดการจราจร “มอเตอร์เวย์” สาย 7 และสาย 9 ตั้งแต่ 3 ทุ่ม – ตี 4 เริ่ม 12 ก.ค. นี้ ขานรับมาตรการ “ล็อกดาวน์” คุมการแพร่โควิด-19

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) กล่าวว่า ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ประกาศล็อกดาวน์กรุงเทพฯ และปริมณฑล 6 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรสาคร โดยห้ามออกนอกเคหสถาน “ล็อกดาวน์” ในระหว่างเวลา 21.00 น.- 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป เพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 ให้อยู่ในวงจำกัด และสามารถควบคุมการระบาดได้อย่างรวดเร็ว  

กระทรวงคมนาคม โดยกรมทางหลวง จึงได้ดำเนินการให้สอดคล้องตามประกาศดังกล่าว โดยจะปิดการจราจรบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) ทั้ง 2 สายทางบางส่วนเป็นการชั่วคราว ได้แก่

  • "มอเตอร์เวย์" หมายเลข 7 กรุงเทพฯ – ชลบุรี – พัทยา – มาบตาพุด
  • "มอเตอร์เวย์" หมายเลข 9 ช่วงบางปะอิน - บางพลี และช่วงสุขสวัสดิ์ - บางขุนเทียน

ระหว่างเวลา 21.00 น. ถึง 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป  

ทั้งนี้ จะเปิดให้มีการจราจรได้ในบางช่องจราจรเท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการจราจรของบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ 2 หรือได้รับการยกเว้นตามข้อ 4 ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 27)

สำหรับบุคคลที่ได้รับการยกเว้นการห้ามออกนอกเคหสถานในช่วงเวลาดังกล่าว ได้แก่

  • ผู้ป่วยหรือผู้ปฏิบัติงานในการให้บริการด้านสาธารณสุข
  • ผู้ขนส่งสินค้าเพื่อประโยชน์ของประชาชน
  • ผู้ปฏิบัติงานขนส่งหรือขนย้ายประชาชน
  • ผู้ให้บริการหรืออำนวยประโยชน์หรือความสะดวกแก่ประชาชน
  • ผู้ประกอบอาชีพที่จำเป็น จะต้องปฏิบัติให้เป็นตามข้อกำหนด และสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่บริเวณด่านเก็บเงินค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์ เพื่อขออนุญาตใช้เส้นทางได้ 

กรมทางหลวง ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่สำหรับการปิดการจราจรและเตรียมพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับตำรวจทางหลวง กรณีที่อาจมีการตั้งจุดคัดกรองยานพาหนะที่ได้รับอนุญาตเดินทางบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางต่างๆ พร้อมทั้งยังได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเหตุการณ์ผ่านระบบกล้อง CCTV ตลอดสายทาง และจัดให้มีการแจ้งเตือนผู้ใช้ทางเกี่ยวกับการปิดการจราจรบน "มอเตอร์เวย์" ผ่านสื่อต่างๆ และป้าย VMS บนเส้นทางอีกด้วย สำหรับผู้ที่ต้องการสอบถามข้อมูลการปิดการจราจรเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง โทร. 1586 ตลอด 24 ชั่วโมง