'กาญจนบุรี' สั่งล็อกดาวน์ 'สังขละบุรี' ห้ามเข้าออกพื้นที่-ปชช.งดออกเคหสถาน 4 ทุ่มถึงตี 4

'กาญจนบุรี' สั่งล็อกดาวน์ 'สังขละบุรี' ห้ามเข้าออกพื้นที่-ปชช.งดออกเคหสถาน 4 ทุ่มถึงตี 4

ผู้ว่าฯกาญจนบุรี ประกาศล็อกดาวน์ อำเภอสังขละบุรี ห้ามเข้า-ออกพื้นที่ ห้าม ปชช.ออกนอกเคหสถาน 4 ทุ่มถึงตี 4 ตั้งแต่ 9-22 ก.ค.

วันที่ 9 .. นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ลงนามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี มีเนื้อหาปิดอำเภอสังขละบุรี ตั้งแต่วันที่ 9-22 กรกฎาคม 2564 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยกำหนดปิดพื้นที่อำเภอสังขละบุรีตั้งแต่บริเวณจุดตรวจจงอั่ว ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิเป็นต้นไป ยกเว้นการขนส่งสินค้าอุปโภค-บริโภค การขนส่งทางการแพทย์ การขนส่งภายในประเทศให้ขนถ่าย จุดควบคุมการเข้าออกบริเวณหมวดการทางสังขละบุรีตั้งแต่วันที่ 9 - 22 กรกฎาคม 2564

นอกจากนี้ ให้ระงับการใช้ช่องทางสำหรับการนำเข้า - ส่งออกขนส่งสินค้าและสินค้าผ่านแดนทุกประเภท จุดผ่อนปรนทางการค้าด่านพระเจดีย์สามองค์ (จุดผ่านแดนชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว) ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 9 - 22 กรกฎาคม 2564 ยกเว้นผู้ประกอบการที่ได้มีการทำหนังสือสัญญาซื้อ-ขายและรับ-ส่งสินค้าล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 9 - 22 กรกฎาคม 2564

ขณะเดียวกันให้ปิดสำนักงานทะเบียนอำเภอสังขละบุรีและสำนักทะเบียนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอสังขละบุรีทุกแห่ง (ยกเว้นการบริการแจ้งเกิด แจ้งตาย) ตั้งแต่วันที่ 9 - 22 กรกฎาคม 2564 และปิดตลาดนัดในพื้นที่อำเภอสังขละบุรี ยกเว้น ตลาดสดที่มีการเปิดเป็นประจำทุกวันและให้งดจำหน่ายสินค้าบริเวณรอบองค์พระเจดีย์สามองค์ทุกกรณี ตั้งแต่วันที่ 9 - 22 กรกฎาคม 2564

นอกจากนี้ให้ระงับการเดินรถโดยสารประจำทางสาธารณะเป็นการชั่วคราว เส้นทางหมวด 4 สายที่ 8203 เส้นทางกาญจนบุรี - สังขละบุรี - กาญจนบุรี ยกเว้น สายที่ 8203 ช่วงกาญจนบุรี - ทองผาภูมิ - กาญจนบุรี ยังคงอนุญาตให้เดินรถได้ตามปกติทั้งเที่ยวไป - กลับ และห้ามประชาชนออกนอกเคหสถาน ตั้งแต่วันที่ 9 - 22 กรกฎาคม 2564 ระหว่างเวลา 22.00 . ถึง 04.00 . ของวันรุ่งขึ้น ทั้งนี้ ผู้ใดมีความจำเป็นมีเหตุฉุกเฉินต้องออกนอกเคหสถานให้ขออนุญาตจากพนักงานควบคุมโรคติดต่ออำเภอ (นายอำเภอ) หรือผู้ที่ในอำเภอมอบหมายโดยไม่เว้นวันหยุดราชการ

ห้ามผู้ใดเข้าและออกพื้นที่อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่วันที่ 9 - 22 กรกฎาคม 2564 เว้นแต่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ตำรวจ ทหาร หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตจากพนักงานควบคุมโรคติดต่ออำเภอ (นายอำเภอ) หรือผู้ที่นายอำเภอมอบหมาย หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ อาจมีความผิดมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ . . 2558 ต้องระหว่างโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

162579929724

162579931332