โควิด-19 'กาญจนบุรี' วันนี้เพิ่ม 26 ราย

โควิด-19 'กาญจนบุรี' วันนี้เพิ่ม 26 ราย

โควิด-19 "กาญจนบุรี" วันนี้เพิ่ม 26 ราย ยอดสะสม 775 ราย เสียชีวิต 1 ราย

สำหรับผู้ป่วยสะสม จำนวน 775 ราย มีภูมิลำเนาอยู่ใน 13 อำเภอ ประกอบด้วย อ.ทองผาภูมิ 72 ราย  อ.เมือง 142 ราย  อ.ท่าม่วง 83 ราย  อ.ไทรโยค 17 ราย อ.พนมทวน 55 ราย อ.ท่ามะกา 151 ราย  อ.ด่านมะขามเตี้ย 4 ราย อ.ห้วยกระเจา 16 ราย อ.หนองปรือ 103 ราย อ.บ่อพลอย 22 ราย อ.เลาขวัญ 4 ราย อ.สังขละบุรี 31 ราย อ.ศรีสวัสดิ์ 1 ราย นอกจังหวัด 71 ราย

ทั้งนี้ข้อมูลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 8 ก.ค.64 ได้รายงานอาการของผู้ป่วยที่เข้าระบบแล้ว  จำนวน 289 ราย และสถานที่เข้ารับการรักษาอยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆ ดังนี้

 

 1. รพ.พหลพลพยุหเสนา จำนวน 67 ราย ไม่มีอาการ จำนวน 1 ราย อาการไม่รุนแรง จำนวน 26 คน อาการปานกลาง จำนวน 38 ราย อาการรุนแรง จำนวน 2 ราย  2.รพ.มะการักษ์ จำนวน 68 ราย ไม่มีอาการ จำนวน 19 ราย อาการไม่รุนแรง จำนวน 40 ราย อาการปานกลาง จำนวน จำนวน 9 ราย อาการรุนแรง 0 ราย

 

3.รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 จำนวน 16 ราย ไม่มีอาการ จำนวน 5 ราย อาการไม่รุนแรง จำนวน 5 ราย อาการปานกลาง จำนวน 6 ราย อาการรุนแรง จำนวน 0 ราย 4.รพ.เจ้าคุณไพบูลย์พนมทวน จำนวน 10 ราย ไม่มีอาการ จำนวน 2 ราย อาการไม่รุนแรง จำนวน 5 ราย อาการปานกลาง จำนวน 3 ราย อาการรุนแรง จำนวน 0 ราย

 

5.รพ.ห้วยกระเจา จำนวน 5 ราย ไม่มีอาการ จำนวน 2 ราย อาการไม่รุนแรง จำนวน 1 ราย อาการปานกลาง จำนวน 2 ราย อาการรุนแรง จำนวน 0 ราย  6.รพ.ด่านมะขามเตี้ย จำนวน 46 ราย ไม่มีอาการ จำนวน 22 ราย อาการไม่รุนแรง จำนวน 24 ราย อาการปานกลาง จำนวน 0 ราย อาการรุนแรง จำนวน 0 ราย

 

7.รพ.ค่ายสุรสีห์ จำนวน 1 ราย ไม่มีอาการ จำนวน 1 ราย อาการไม่รุนแรง จำนวน 0 ราย อาการปานกลาง จำนวน 0 ราย อาการรุนแรง จำนวน 0 ราย  8.รพ.ไทรโยค จำนวน 14 ราย ไม่มีอาการ จำนวน 6 ราย อาการไม่รุนแรง จำนวน 5 ราย อาการปานกลาง จำนวน 3 ราย อาการรุนแรง จำนวน 0 ราย

 

9.รพ.ทองผาภูมิ จำนวน 15 ราย ไม่มีอาการ จำนวน 3 ราย อาการไม่รุนแรง จำนวน 5 ราย อาการปานกลาง จำนวน 7 ราย อาการรุนแรง จำนวน 0 ราย  10. รพ.หนองปรือ จำนวน 9 ราย ไม่มีอาการ จำนวน 4 ราย อาการไม่รุนแรง จำนวน 4 ราย อาการปานกลาง จำนวน 1 ราย อาการรุนแรง จำนวน 0 ราย

 

11.รพ.บ่อพลอย จำนวน 8 ราย ไม่มีอาการ จำนวน 4 ราย อาการไม่รุนแรง จำนวน 4 ราย อาการปานกลาง จำนวน 0 ราย อาการรุนแรง จำนวน 0 ราย  12.รพ.สมเด็จพระปิยะฯ จำนวน 1 ราย ไม่มีอาการ จำนวน 1 ราย อาการไม่รุนแรง จำนวน 0 ราย อาการปานกลาง จำนวน 0 ราย อาการรุนแรง จำนวน 0 ราย

 

13.รพ.สังขละบุรี จำนวน 20 ราย ไม่มีอาการ จำนวน 0 ราย อาการไม่รุนแรง จำนวน 17 ราย อาการปานกลาง จำนวน 3 ราย อาการรุนแรง จำนวน 0 ราย  14.รพ.พยาบาลสถานพระบารมี จำนวน 5 ราย ไม่มีอาการ จำนวน 2 ราย อาการไม่รุนแรง จำนวน 3 ราย อาการปานกลาง จำนวน 0 ราย อาการรุนแรง จำนวน 0 ราย

 

15.รพ.เลาขวัญ จำนวน 3 ราย ไม่มีอาการ จำนวน 2 ราย อาการไม่รุนแรง จำนวน 1 ราย อาการปานกลาง จำนวน 0 ราย อาการรุนแรง จำนวน 0 ราย  และ 16.รพ.ท่ากระดาน จำนวน 1 ราย ไม่มีอาการ จำนวน 0 ราย อาการไม่รุนแรง จำนวน 1 ราย อาการปานกลาง จำนวน 0 ราย อาการรุนแรง จำนวน 0 ราย

 

สำหรับจำนวนเตียงที่มีไว้รองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 มีทั้งสิ้น จำนวน 476 เตียง อยู่ระหว่างใช้ จำนวน 289 เตียง เตียงว่าง จำนวน 187 เตียง