'จุรินทร์'สั่งลูกพรรค ร่วมประชุมสภา ยันปชป.ร่วมมือเต็มที่

'จุรินทร์'สั่งลูกพรรค ร่วมประชุมสภา ยันปชป.ร่วมมือเต็มที่

'จุรินทร์'สั่งลูกพรรค ร่วมประชุมสภา ยันปชป.ร่วมมือเต็มที่

นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ได้กล่าวถึงการประชุมสภาผู้แทนราษฏรในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ว่า ในส่วนของพรรค นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคได้กำชับ ส.ส.ของพรรค ให้เข้าร่วมประชุมสภา ซึ่งถือว่าเป็นหน้าที่และภารกิจสำคัญของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ไม่อยากให้มีความกังวลเรื่องโควิด-19 เพราะมั่นใจในการควบคุมป้องกัน ของรัฐสภาที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค.อย่างเคร่งครัด และทุกคนก็ต้องให้ความร่วมมือกับรัฐสภาในการปฏิบัติตน อย่างเต็มที่

ซึ่งต้องรอฟังผลการประชุมของวิปทั้งสี่ฝ่าย ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 และผลเป็นอย่างไรในเรื่องการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในส่วนของพรรคก็พร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่

การปฏิบัติตนของทุกคนที่เข้าสู่อาคารรัฐสภามีความสำคัญมากเช่นกันที่ต้องร่วมมือกันปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ระเบียบ ที่รัฐสภาได้วางไว้ ส่วนของพรรคพร้อมให้ความร่วมมือกับประธานรัฐสภาอย่างเต็มที่ เพราะมีกฏหมายสำคัญหลายฉบับที่ย้งค้างการพิจารณาอยู่

รวมถึงญัตติด่วนเรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเรื่อง การแก้ปัญหาการบริหารจัดการโรคโควิด - 19 เพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรอภิปรายทั่วไป และส่งให้รัฐบาลดำเนินการ ของนายบัญญัติ เจตนจันทร์ ส.ส.จังหวัดระยอง ที่กำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณา ก็เป็นเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โควิด ต้องรอผลการพิจารณาของวิปสี่ฝ่าย ผลเป็นเช่นไรพรรคพร้อมปฏิบัติตามและให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่