'นายกฯ' กำชับ ทบ. เข้ม 'ลักลอบเข้าเมือง-คุมแคมป์แรงงาน' หวังเดินหน้าเปิดประเทศ

 'นายกฯ' กำชับ ทบ. เข้ม 'ลักลอบเข้าเมือง-คุมแคมป์แรงงาน' หวังเดินหน้าเปิดประเทศ

นายกฯ ย้ำ  ทบ. คุมเข้มลักลอบเข้าเมือง-คุมแคมป์แรงงาน หวังเปิดประเทศ 120 วัน ขณะที่ ผบ.ทบ. สั่งทุกหน่วยพิจารณาตรวจเชิงรุกกำลังพล

2 ก.ค.2564 พลโท สันติพงศ์ ธรรมปิยะ โฆษกกองทัพบก เปิดเผยถึงผลการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก วันนี้ (2 ก.ค. 64) ซึ่งพลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ว่าผู้บัญชาการทหารบก ได้นำบัญชาและข้อห่วงใยของ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่ขอบคุณกำลังพลทุกนายที่ได้ร่วมปฏิบัติงานสนับสนุนรัฐบาล พร้อมกำชับในภารกิจเฝ้าระวังการลักลอบเข้าเมืองไม่ให้มีการนำเชื้อเข้าสู่ประเทศ การควบคุมแคมป์ก่อสร้าง เพื่อให้สถานการณ์โควิดมีแนวโน้มดีขึ้นมุ่งสู่จุดหมายการเปิดประเทศใน 120 วัน 

การประชุมในวันนี้ ผู้บัญชาการทหารบก ยังคงให้ความสำคัญกับการสนับสนุนทุกภาคส่วนที่ช่วยเหลือแก้ไขสถานการณ์โควิด ขอบคุณในความทุ่มเทเสียสละของกำลังพลสายแพทย์ รวมถึงกองกำลังป้องกันชายแดนและหน่วยในสายงาน กอ.รมน. ที่ปฏิบัติหน้าที่สอดคล้องกัน ในภารกิจการสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ตอนในได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สำหรับทหารใหม่ที่เข้าประจำการในเดือนนี้

ผู้บัญชาการทหารบก กำชับให้ผู้บังคับหน่วยดูแลอย่างดีที่สุด ครอบคลุมในทุกด้านทั้งมาตรการพิทักษ์พล ในสถานการณ์โควิด ฝึกทักษะชีวิตวิถีใหม่ ปฏิบัติตามแนวทางการฝึกทหารใหม่ที่กองทัพบกกำหนด โดยเฉพาะเรื่องสิทธิสวัสดิการ พร้อมสร้างความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภารกิจของกองทัพบกที่สร้างประโยชน์เพื่อประเทศและประชาชน อีกทั้งการมาเป็นทหารในช่วงสถานการณ์โควิด สามารถนำรายได้ไปดูแลครอบครัว พร้อมแนะนำเกี่ยวกับโอกาสต่อยอดสู่การรับราชการทหาร สำหรับกำลังพลชุดครูฝึกที่ต้องมาดำเนินชีวิตอยู่กับทหารใหม่ตลอดช่วงการฝึก ถือว่าเป็นผู้ที่เสียสละ ให้หน่วยพิจารณาให้การดูแลอย่างเหมาะสมด้วย ผู้บัญชาการทหารบก มีความห่วงใยต่อสถานการณ์โควิด ไม่ประสงค์ให้เกิดการติดเชื้อทั้งระดับหน่วยและบุคคล ได้ย้ำเตือนในทุกโอกาสให้ผู้บังคับหน่วยกำกับดูแลมาตรการป้องกันโรคและการป้องกันตนเอง รวมทั้งให้หน่วยทหารได้พิจารณาตรวจคัดกรองเชิงรุกกับกำลังพลตามความเหมาะสมของสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ ให้กำลังพลติดตามข่าวสารและเข้ารับการบริการฉีดวัคซีนในแต่ละพื้นที่ ส่วนการดูแลช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะใน กทม. ในขณะนี้ ให้หน่วยพิจารณาอุดหนุนผู้ประกอบการ ร้านค้ารอบที่ตั้งหน่วยเพื่อประคับประคองกิจการให้สามารถดำเนินต่อไปได้ ในการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกในครั้งนี้ได้มีการมอบประกาศเกียรติคุณและรางวัลให้กำลังพล 34 นาย และคุณมณิศรา โฮ่บรรเทา (พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ)ที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุและผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน นำส่งผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกล ถือเป็นแบบอย่างในการทำความดีต่อสังคม ด้วยจิตวิญญาณในการเป็นทหารที่ดี มีความเสียสละและทำทุกอย่างด้วยใจ การออกประกาศเกียรติคุณ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับกำลังพลของกองทัพบก