'สุพัฒนพงษ์' หนุนบันไดขั้นที่ 1 ปักธงลงทุนอุตสาหกรรม EV

'สุพัฒนพงษ์' หนุนบันไดขั้นที่ 1 ปักธงลงทุนอุตสาหกรรม EV

'สุพัฒนพงษ์' ดันเป้าหมาย 4 ปี บันไดขั้นที่ 1 หนุนไทยผลิตอีวี 10% ของกำลังการผลิตรถยนต์ สร้างสภาพแวดล้อมธุรกิจดึงต่างชาติเข้ามาลงทุน

นายสุพัฒนพงษ์ พันธุ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวในงานสัมมนา "ยานยนต์ไฟฟ้า" จุดเปลี่ยนอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย เปิดโอกาสใหม่ทางธุรกิจ จัดโดย "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า รัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการนโยายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติเพื่อผลักดันอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งไม่ใช่แค่การส่งเสริมให้เปลี่ยนการใช้รถยนต์สันดาปมาเป็นรถยนต์ไฟฟ้า (EV) แต่การส่งเสริมให้เกิดจะต้องสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจให้เอื้อกับภาคธุรกิจ

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวกำหนดเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว โดยในระยะ 4 ปี ข้างหน้า จะต้องผลักดันให้มีรถยนต์ไฟฟ้า 225,000 คัน ภายในปี 2568 คิดเป็น 10% ของกำลังการผลิตรถยนต์ของประเทศไทยในปัจจุบัน รวมทั้งต้องผลักดันให้เกิดการลงทุนแบตเตอรรีที่คิดเป็นต้นทุน 40% ของยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งขณะนี้มีเอกชนสนใจที่จะลงทุนในแต่ละส่วน

162495413145

"นโยบายดังกล่าวจะทำให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องตามมา ซึ่งเป็นการลงทุนที่เกิดจากการพัฒนานวัตกรรม และนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้ายังอยู่ในช่วงเริ่มต้น ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงอีกมาก และรถยนต์ไฟฟ้าจะมีการพัฒนาไปสู่รถยนต์ไร้คนขับ" นายสุพัฒนพงษ์ กล่าว

นอกจากนี้ในช่วง 4 ปี จะมีการเตรียมความพร้อมด้านพลังงานไฟฟ้า ซึ่งได้มีการหารือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ให้มีการพัมนาสมาร์ดกริด รวมทั้งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้ารองรับ ซึ่งในขณะนี้มีการกำหนดราคาไฟฟ้าในการประจุไฟฟ้าอยู่ที่หน่วยละ 2.60 บาท

162495414872

"เรามีโครงสร้างพื้นฐานเพียงพอ มีบุคลากรเพียงพอที่จะขยายผล เป็นบันไดขั้นที่ 1 ถ้าผลักดันขั้นนี้ได้จะทำให้ไทยเดินหน้าไปสู่เป้าหมายปี 2030 ได้ อยากให้มั่นใจว่าคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าทำเรื่องนี้จริงจัง และจะทำให้เกิดการดึงพันธมิตรเข้ามาลงทุนในประเทศไทย

162495418128