บลจ.ไทยพาณิชย์ขายกองทุนลดภาษีลงทุน‘หุ้นจีน’

บลจ.ไทยพาณิชย์ขายกองทุนลดภาษีลงทุน‘หุ้นจีน’

บลจ.ไทยพาณิชย์ ต่อยอด”หุ้นจีน” A-share เปิดกองลดหย่อนภาษี "SCBRMCHA" IPO 15 – 21 มิ.ย.นี้ พร้อมเพิ่มประเภท SSF ให้ลงทุนได้แล้ววันนี้

นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพการเติบโตในระยะยาวของตลาดหุ้นจีน A-shares ที่มีแนวโน้มเติบโตจากผลประกอบการที่ดี และมี Valuation ที่น่าดึงดูดเมื่อเทียบกับตลาดอื่นทั่วโลก จึงได้เปิดเสนอขายในประเภทกองทุนลดหย่อนภาษีเพิ่มเติมสำหรับนักลงทุนระยยาวที่ต้องการออมเพื่อการเกษียณ ได้แก่ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCB China A-shares RMF : SCBRMCHA) มูลค่าโครงการ 3,000 ล้านบาท เริ่มเสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 15 - 21 มิ.ย. 2564 นี้ ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เปิด share class เพิ่มในชนิดเพื่อการออมให้นักลงทุนได้ลงทุนแล้วตั้งแต่วันนี้ คือ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีน เอแชร์ (ชนิดเพื่อการออม) SCB China A-Shares Fund (Super Saving Fund) : SCBCHA-SSF โดยทั้ง 2 กองทุนเหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในตลาดหุ้นจีน A-share และถือครองในระยะยาว

"ปัจจุบันหุ้น A-share ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากตลาดสหรัฐฯ และยังมีความหลากหลายของประเภทบริษัททั้งยังมีพื้นฐานการเติบโตที่น่าสนใจ โดยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา หุ้นจีน A-shares เริ่มมีความสัมพันธ์กับดัชนีตลาดหุ้นหลัก เช่น สหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุ่นต่ำลง ทำให้มีความผันผวนน้อยลงในช่วงที่ตลาดโลกผันผวนสูง รวมถึงยังมีแนวโน้มเติบโตจากผลประกอบการที่ดี และมี Valuation ที่น่าดึงดูดเมื่อเทียบกับตลาดอื่นทั่วโลก ประกอบกับจำนวนบริษัทที่จดทะเบียนในหุ้นจีน A-share เพิ่มขึ้นถึง 100% ตั้งแต่ปี 2010 จนถึงปัจจุบัน จึงสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพในการเติบโตของตลาดหุ้นจีนที่สูงขึ้น นอกจากนี้ หุ้นจีน A-shares ยังได้ถูกรวมและทยอยเพิ่มน้ำหนักในดัชนีหุ้นมาตรฐานระดับโลกมากมาย ส่งผลให้เกิดการไหลเข้าของเม็ดเงินอีกในระยะข้างหน้า โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา MSCI ได้เพิ่มสัดส่วนของหุ้นจีน A-shares ในแต่ละดัชนีจาก 4% เป็น 20% ใน MSCI EM Index สำหรับนักลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยง การลงทุนในหุ้นจีน A-share จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจเช่นกันนอกจากการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีด้วยแล้ว" นายณรงค์ศักดิ์ กล่าว

กองทุน SCBRMCHA และ SCBCHA-SSF เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว ได้แก่ ChinaAMC CSI 300 Index ETF (กองทุนหลัก) ในสกุลเงินหยวน (RMB) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนหลัก เป็นกองทุนประเภท Exchange Traded Fund (ETF) ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (The Stock Exchange of Hong Kong Limited "SEHK") บริหารงานภายใต้ความดูแลของ China Asset Management (Hong Kong) Limited และมีนโยบายลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี CSI 300 เพื่อให้ผลการดำเนินงานใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี ทั้งนี้ กองทุนจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ทั้งจำนวน

สำหรับกองทุนหลักเป็น ETF ที่มี AUM ใหญ่ที่สุดและมีสภาพคล่องสูงที่สุดในกลุ่ม offshore ETFs ที่อิงกับดัชนี CSI300 ซึ่งลงทุนในหุ้น A-shares ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ และเซินเจิ้น ผ่าน RQFII (RMB Qualified Foreign Institutional Investors) ลงทุนในหุ้นจริงตามสัดส่วนการลงทุนของดัชนีอ้างอิง โดยไม่ใช้ Derivatives ในการลงทุนเทียบเคียงดัชนีอ้างอิง หรือที่เรียกว่าลงทุนแบบ Full replication

ทั้งนี้ การเลือกใช้ดัชนี CSI 300 ซึ่งประกอบด้วยหุ้นขนาดใหญ่ 300 หุ้นที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้และเซินเจิ้น เป็นการกระจายตัวครอบคลุมในหลายกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ China Growth Recovery Story โดยประมาณ 60% ของดัชนี เป็นการลงทุนในหุ้นกลุ่ม Financials, Industrials และ Materials ซึ่งสอดคล้องกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีน และประมาณ 30% ของดัชนี เป็นหุ้นกลุ่มที่มีอัตราการขยายตัวสูง เช่น Consumer Staples, Consumer Discretionary และ Healthcare เป็นต้น

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนของกองทุน RMF/SSF กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางภาษี จะไม่ได้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของกองทุน รวมถึงควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนตัดสินใจลงทุน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการ ได้ที่ SCBAM Call Center โทร.02-777-7777 กด 0 กด 6 หรือผู้สนับสนุนการขายทุกราย หรือhttps://scbam.info/2RNfAnw สนใจเปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชัน SCBAM Fund Click ได้ที่ https://scbam.link/scbam_fund_click