'ม.เกษตรศาสตร์' ประกาศเปิดศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19

'ม.เกษตรศาสตร์' ประกาศเปิดศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19

"ม.เกษตรศาสตร์" ประกาศเปิดศูนย์ฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19 ภายใต้กระทรวง อว.โดยการสนับสนุนของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ บริการฉีดวัคซีนโควิด–19 แก่ นิสิตนักศึกษา หน่วยงานภาครัฐ กลุ่มองค์กร และปชช.ทั่วไป 2 มิ.ย.นี้ ให้นิสิต มก. บางเขน ลงทะเบียนรับสิทธิ์ก่อน

เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.64 ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดเผยว่าการดำเนินการนำร่องศูนย์บริการฉีดวัคซีนภาคสนาม ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยความสนับสนุนร่วมมือจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 23-26 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับคำชมจากบุคลากรและผู้ที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนเป็นอย่างมาก ทั้งระบบการทำงานในฝ่ายหลัก คือ ทีมแพทย์ พยาบาล และงานด้านสาธารณสุข จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และ สถานพยาบาล มก. โดยความทุ่มเทการทำงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยทั้ง 4 วัน ด้วยรอยยิ้มและจิตใจเอื้อเฟื้อ ตลอดจนจิตอาสาภาคประชาชนจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทีมสนับสนุน ด้าน digital จาก AIS และทีมเกษตรศาสตร์

162255476058

ในส่วนของจิตอาสา และหลังบ้านอีกหลายส่วน ผมคิดว่าการทำงานเป็นทีมเวิร์คของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นทีมที่เข้มแข็งมากทีมหนึ่ง เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ควรยึดถือร่วมกันเป็นอย่างยิ่ง การฉีดวัคซีนในระบบทดสอบภาคสนามเป็นไปอย่างเรียบร้อย มีผู้ได้รับวัคซีนจำนวนกว่า 5,000 - 6,000 คน ซึ่งทุกคนที่ได้รับวัคซีน เต็มไปด้วยรอยยิ้ม รู้สึกถึงความปลอดภัย และยินดีที่จะมาร่วมเป็นจิตอาสาให้กับศูนย์ฉีดวัคซีนถาวรที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะจัดตั้งต่อไป ตามนโยบายและมาตรการเร่งด่วนของรัฐบาลเพื่อให้ประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้เกิด “ภูมิคุ้มกันหมู่” (Herd Immunity)

162255477724

“ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้จัดตั้ง ศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID – 19 ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดยการสนับสนุนของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีเป้าหมายในการให้บริการฉีดวัคซีน COVID – 19 แก่ นิสิตนักศึกษา หน่วยงานภาครัฐ กลุ่มองค์กร และกลุ่มประชาชนทั่วไป จำนวนประมาณ 120,000 โดส โดยจะเปิดระบบลงทะเบียนรับสิทธิ์การฉีดวัคซีนให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ทุกระดับ ทุกชั้นปี และนิสิตที่มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งอยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม ก่อน ตามความสมัครใจ ผ่าน แอพพลิเคชัน Nisit KU ที่เมนู Vote เริ่มวันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป

162255486671

สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1180150-9 ในเวลา 9.00-15.00 น. ทั้งนี้ เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรวัคซีนมาตามกำหนด ก็จะสามารถเปิดศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID – 19 ที่อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 สำหรับนักศึกษา หน่วยงานภาครัฐ กลุ่มองค์กร และกลุ่มประชาชนทั่วไป ขอให้รอการแจ้งประกาศจากมหาวิทยาลัยในเร็ววันนี้ต่อไป”