'องคมนตรี' เชิญพัดยศ ฯ ไปถวายพระสงฆ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดแต่งตั้งสมณศักดิ์ จ.นครราชสีมา

'องคมนตรี' เชิญพัดยศ ฯ ไปถวายพระสงฆ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดแต่งตั้งสมณศักดิ์ จ.นครราชสีมา

“องคมนตรี” เชิญพัดยศ ฯ ไปถวายพระสงฆ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดแต่งตั้งสมณศักดิ์ ในจังหวัดนครราชสีมา

วันนี้ (31 พ.ค.64) เวลา 13.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระวชิรญาณโกศลวัดป่าธรรมคีรี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

162246487710

162246487724

162246487783

162246487871

162246488252

162246488274

ในวันเดียวกันนี้ เวลา 15.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่ พระราชวชิรญาณโสภณ โกศลภาวนากิจจาทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสีวัดเขาใหญ่เจริญธรรมญาณสัมปันโน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

162246513880

162246513894

162246513937

162246513938

162246513941

162246513991

162246514086