ตรวจเชิงรุกอีก 535 แผง ก่อนเปิดตลาดผัก 'บางใหญ่' หลังแรงงานติดเชื้อ 26 ราย

เตรียมตรวจคัดกรองเชิงรุกอีก 535 แผง ก่อนเปิดตลาดผักกลางคืน ในพื้นที่อำเภอบางใหญ่ หลังพบแรงงานติดเชื้อ 26 ราย


นนทบุรี วันที่ 31 พ.ค.64 เวลา 11.00 น. หลังจากอำเภอบางใหญ่ จ.นนทบุรี มีคำสั่งปิดตลาดผัก กลางคืน เป็นการชั่วคราวระหว่างวันที่ 22 พ.ค.ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 64 เนื่องจากผลการตรวจคัดกรองเชิงรุก ครั้งที่ 2 ของตลาดบางใหญ่ จากการเลือกตรวจคัดกรองเฉพาะผู้ค้าและแรงงานในตลาดผักกลางคืนเมื่อวันที่ 22 พ.ค. ที่ผ่านมา พบผู้ติดเชื้จำนวน 16 ราย จากผู้เข้าตรวจเชื้อ 219 โดยก่อนหน้าในวันที่ 19 พ.ค. สุ่มตรวจพบผู้ติดเชื้อในตลาดผักกลางคืน ไปแล้ว 10 ราย รวม 26 ราย ทำให้ต้องเลื่อนการเปิดตลาดผักกลางคืนมาเป็นวันที่ 4 มิ.ย.64 แทน


นางอุดมลักษณ์ พงษ์สุพรรณ ผู้จัดการทั่วไปตลาดบางใหญ่ กล่าวว่า ก่อนหน้านั้นทางตลาดบางใหญ่ได้มีการประชุมวางแผนร่วมกับนายอำเภอบางใหญ่ สาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุภาพตำบลเสาธงหิน และเทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยได้ข้อสรุปกันว่าให้ขยายเวลาปิดตลาดผัก กลางคืน ไปจนถึงวันที่ 4 มิถุนายน 64 และเมื่อผ่านการตรวจคัดกรองเชิงรุกอีกครั้งแล้ว ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม ทางตลาดผักกลางคืน จะสามารถกลับมาเปิดบริการตามปกติได้ในวันที่ 5 มิ.ย.64 ตั้งแต่เวลา 21.00 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ได้กำหนดให้ทำการตรวจคัดกรองเชิงรุกให้กับแผงผู้ค้า แรงงานไทย แรงงานต่างด้าวในตลาดผักกลางคืนทุกคน โดยจะเริ่มในวันที่ 1 มิ.ย 64 จำนวน 535 แผง และพ่อค้าแม่ค้าในตลาดผักอีกประมาณ 400 คน ซึ่งทางตลาดจะอนุญาตให้แผงผู้ค้าและแรงงานในตลาดผักกลางคืน ที่มีผลตรวจไม่พบเชื้อโควิดเท่านั้นที่จะกลับเข้ามาค้าขายในตลาดผักกลางคืนได้

ส่วนตลาดสดกลางวัน ตลาดเนื้อสัตว์ ตลาดปลาน้ำจืด ตลาดอาหารทะเล ตลาดผลไม้และพืชไร่ และตลาดสินค้าเบ็ดเตล็ด ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ โดยทางตลาดบางใหญ่ได้ขอความร่วมมือจากผู้ค้า แรงงานคนไทย แรงงานต่างด้าว ให้เข้มงวดมาตราฐานความสะอาดและสุขอนามัยเพื่อความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโควิด19