เชียงใหม่ จ่อเปิดแอพฯ 'คิวฉีดวัคซีนโควิด' หลัง 'หมอพร้อม' ปิดระบบชั่วคราว

ยอดจองปัจจุบันมีมากกว่า 189,000 คน เชียงใหม่ จ่อเปิดแอพฯ 'คิวฉีดวัคซีนโควิด' หลัง 'หมอพร้อม' ปิดระบบชั่วคราว

สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มดีขึ้น เตรียมเปิดแอปพลิเคชั่น ให้จองคิวฉีดวัคซีนเพิ่มความสะดวก ขณะที่ยอดจองปัจจุบันมีมากกว่า 189,000 คน พร้อมขอความร่วมมือประชาชนช่วยตรวจสอบผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด ให้ลงทะเบียนเชียงใหม่ชนะ และกักตัว 14 วัน เพื่อความปลอดภัย


วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำหรับภาพรวมการระบาดระลอก 3 ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 จังหวัดเชียงใหม่ได้ทำการตรวจคัดกรองเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง ตั้งแต่เมื่อวันที่ 18 เมษายน ถึง 28 พฤษภาคม 2564 ตรวจไปทั้งหมด 9,406 ราย พบผู้ติดเชื้อเพียงร้อยละ 0.63 เท่านั้น


อย่างไรก็ตามแม้ว่า จังหวัดเชียงใหม่จะพบผู้ป่วยติดเชื้อลดลง แต่ยังคงความเสี่ยงจากการนำเข้ามาจากต่างจังหวัด เนื่องจากสถานการณ์ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดยังไม่สงบ จึงขอความร่วมมือให้ประชาชนช่วยตรวจสอบผู้ที่เดินทางเข้ามาจังหวัดเชียงใหม่ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนบ้าน ญาติพี่น้อง หรือนักท่องเที่ยว ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อ อย่างเคร่งครัด โดยสิ่งสำคัญที่สุด คือ การสแกน CM-CHANA และบันทึกข้อมูลการเดินทางเข้ามาในพื้นที่ พร้อมรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ และกักตัว 14 วัน

ส่วนผู้ที่มาทำธุรกิจหรือติดต่อราชการ ต้องมีแผนการเดินทางแสดงต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เพื่อสั่งคุมไว้สังเกตเฉพาะช่วงเวลาที่เข้ามา ส่วนผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบ 2 เข็มแล้ว เป็นเวลามากกว่า 2 สัปดาห์ ต้องมีหลักฐานแสดงต่อเจ้าพนักงาน และไม่ต้องกักตัว 14 วัน ในส่วนของพนักงานขับรถส่งของ ส่งสินค้า จากจังหวัดเชียงใหม่ไปพื้นที่เสี่ยง เมื่อกลับมาแล้วต้องไปติดต่อขอตรวจคัดกรองอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และกักตัวที่บ้าน ถ้าจะออกไปส่งของอีกก็ต้องไปขออนุญาตต่อเจ้าพนักงาน เพื่อออกไปปฏิบัติงาน เมื่อกลับมาก็ต้องเริ่มนับการกักตัวใหม่ สำหรับผู้ที่ติดเชื้อและรักษาหายแล้ว ไม่ต้องเข้ารับการตรวจซ้ำ สามารถใช้ใบรับรองแพทย์ยื่นต่อนายจ้างหรือเจ้าพนักงาน เพื่อกลับเข้าทำงาน หรือเดินทางได้เลย


อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสถานการณ์ในจังหวัดเชียงใหม่จะดีขึ้น แต่ประชาชนยังคงต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ออกนอกบ้าน เว้นระยะห่าง งดการร่วมกิจกรรมต่างๆ และที่สำคัญคือการตัดสินใจจองฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับคนเชียงใหม่ โดยในวันที่ 7 มิถุนายน ที่จะถึงนี้ จะเป็นวันแรกในการฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค พร้อมเน้นย้ำวัคซีนที่ดีที่สุด คือวัคซีนที่ได้รับการฉีดโดยเร็ว

ขณะที่ยอดการจองฉีดวัคซีนของจังหวัดเชียงใหม่ขณะนี้มีกว่า 189,000 ราย โดยผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังและประชาชนทั่วไป สามารถจองการฉีดวัคซีนได้ที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลใกล้บ้าน

ขณะเดียวกันจังหวัดเชียงใหม่ ได้เตรียมเปิดแอปพลิเคชั่นให้ชาวเชียงใหม่ได้จองคิวฉีดวัคซีน เพื่ออำนวยความสะดวก ซึ่งจะมีการชี้แจงรายละเอียดอีกครั้ง ส่วนระบบหมอพร้อมขณะนี้ได้ทำการปิดการจองชั่วคราว แต่ประชาชนที่ทำการจองผ่านหมอพร้อมไว้ ยังคงมีข้อมูลอยู่ในระบบตามเดิม และขอยืนยันว่าจังหวัดเชียงใหม่มีวัคซีนเพียงพอ ขอเชิญชวนประชาชน ฉีดวัคซีน หยุดเชื้อ เพื่อจังหวัดเชียงใหม่