‘ฮ่องกง’ ไฟเขียว บริษัทการเงินฉีดวัคซีนโควิดครบ ไม่กักตัว

‘ฮ่องกง’ ไฟเขียว บริษัทการเงินฉีดวัคซีนโควิดครบ ไม่กักตัว

ฮ่องกง เปิดให้ผู้บริหารระดับสูงบริษัทการเงิน และในเครือต่างประเทศ ฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบแล้ว ยื่นขอไม่กักตัว

ผู้บริหารระดับสูงบริษัทการเงินของฮ่องกง และบริษัทในเครือต่างประเทศ ที่ได้ฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบถ้วนแล้ว สามารถยื่นขอยกเว้นการกักกันโควิด เดิมที่กำหนดเวลา 3 สัปดาห์ได้

ประกาศดังกล่าว ระบุว่า ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทการเงิน และบริษัทในเครือต่างประเทศจะได้รับอนุญาตจำนวนสูงสุดแห่งละสองคน จากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ( SFC) เพื่อเดินทางเข้าและออกฮ่องกง โดยไม่ต้องกักตัวโควิด-19 

การยื่นขอไม่กักตัว จะต้องเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง รายละเอียดการเดินทางและบันทึกการฉีดวัคซีนโควิด-19 ส่งให้กับ SFC อย่างน้อย 5 วันก่อนการเดินทางเพื่อธุรกิจ 

กรณีมีผู้ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข จะไม่ได้รับการยกเว้น และจะถูกส่งไปยังศูนย์กักตัวโควิด-19 เป็นเวลา 21 วัน หลังจากครบกำหนดพวกเขาจะได้รับโทษจำคุก 6 เดือนและปรับ 5,000 ดอลลาร์ฮ่องกง

ฮ่องกง มีข้อจำกัดการกักตัวที่เข้มงวดที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ปัจจุบันลูกเรือสายการบิน และเจ้าหน้าที่ของรัฐอยู่ในกลุ่มที่ได้รับการยกเว้นการกักตัวโควิด -19

ปัจจุบัน มีประชาชนประมาณ 1,319,725 คนได้รับการฉีดวัคซีนโดสแรกแล้ว หรือประมาณ 20.1% ของประชากรในฮ่องกง

ศูนย์ป้องกันสุขภาพของฮ่องกง รายงานว่า ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ได้รับการยืนยันทั้งหมดในฮ่องกงอยู่ที่ 11,838 ราย