อัพเดท 'โควิดวันนี้' 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.ยอดพุ่ง 973 เพชรบุรี 658 จับตาสงขลา นครปฐม

อัพเดท 'โควิดวันนี้' 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.ยอดพุ่ง 973 เพชรบุรี 658 จับตาสงขลา นครปฐม

เกาะติดเช็คอัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. คงอันดับที่ 1 ยอดพุ่ง 973 เพชรบุรี 658 จับตาสงขลา นครปฐม และพระนครศรีอยุธยา

รายงานเกาะติดความคืบหน้า สถานการณ์ โควิดวันนี้ การแถลงศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ตรวจสอบอัพเดท 10 จังหวัดอันดับพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 สูงสุด 

จํานวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่ วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 จํานวน 10 จังหวัดอันดับแรก

1 กรุงเทพมหานคร 973 ราย

2 เพชรบุรี 658 ราย

3 สมุทรปราการ 221 ราย

4 นนทบุรี 102 ราย

5 สมุทรสาคร 55 ราย

6 ชลบุรี 42 ราย

7 ปทุมธานี 39 ราย

8 สงขลา 39 ราย

9 นครปฐม 36 ราย

10 พระนครศรีอยุธยา 32 ราย


ทั้งนี้ กรุงเทพฯ หรือ กทม. คงอันดับที่ 1 ยอดติดเชื้อเพิ้มขึ้น, เพชรบุรี ยอดพุ่งสูง จับตา สงขลา นครปฐม และพระนครศรีอยุธยา ยอดเพิ่มจากวานนี้

1622181341100

พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือ พื้นที่สีแดงเข้ม ประกอบด้วย กรุงทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสมุทรปราการ รวม 4 จังหวัด 

พื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือ พื้นที่สีแดง รวม 17 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ตาก นครปฐม นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ยะลา ระนอง ระยอง ราชบุรี สมุทรสาคร สงขลา สุราษฎร์ธานี

162218196212

ศปก.ศบค. สรุปสถานการณ์ โควิด 19 (28 พ.ค. 64)

- กทม. ปริมณฑล และต่างจังหวัด ยังคงพบผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนอย่างต่อเนื่องทั้งจากกลุ่มเดิมและกลุ่มใหม่ แคมป์ก่อสร้าง ชุมชนรอบโรงงาน และชุมชนแออัด

- พบผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง

162218149228

162218148127

162218146891

162218145730

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 รายงานยอดผู้หายป่วยจาก COVID-19 ในประเทศไทย ข้อมูลวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564
หายป่วยรายใหม่ 4,044 ราย
หายป่วยสะสม 70,446 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)

162217505494

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของไทย วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564
รวม 3,759 ราย จำแนกเป็น
ติดเชื้อใหม่ 2,465 ราย
ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 1,294 ราย
หายป่วยกลับบ้าน 4,044 ราย
ผู้ป่วยสะสม 116,113 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
เสียชีวิต 34 ราย
ที่มา - ศบค. ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19

162217524659