สรุปเหตุวาตภัย 19 จังหวัด เสียชีวิต 1 ราย บ้านเรือนเสียหาย 270 หลัง

สรุปเหตุวาตภัย 19 จังหวัด เสียชีวิต 1 ราย บ้านเรือนเสียหาย 270 หลัง

ปภ.รายงานเกิดวาตภัย น้ำไหลหลาก และดินสไลด์ 19 จังหวัด บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 270 หลัง มีผู้เสียชีวิต 1 ราย คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด – เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย

เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 64 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานตั้งแต่วันที่ 24-28 พ.ค. 64 เวลา 06.00 น. มีพื้นที่เกิดวาตภัย น้ำไหลหลาก และดินสไลด์ 19 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ พิษณุโลก นครพนม อุดรธานี สกลนคร กาฬสินธุ์ ยโสธร ร้อยเอ็ด สุรินทร์ ชัยภูมิ นครราชสีมา สระบุรี จันทบุรี ตราด ระนอง สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต พังงา และนครศรีธรรมราช รวม 41 อำเภอ 70 ตำบล 127 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 270 หลัง มีผู้เสียชีวิต 1 ราย(นครราชสีมา) ส่วนในรอบ 24 ชม.ในพื้นที่หมู่ที่ 3 และหมูที่ 6 ตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานีปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด
ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้ว
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานผลกระทบ
จากสถานการณ์พายุไซโคลน “ยาอาส” (YAAS) บริเวณอ่าวเบงกอลตอนบน และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลนดามันส่งผลให้มีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนัก โดยในห้วงวันที่ 24 พ.ค. 64 จนถึงปัจจุบัน (28 พ.ค. 64 เวลา 06.00น.) มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรง น้ำไหลหลาก และดินสไลด์ 19 จังหวัด รวม 41 อำเภอ 70 ตำบล 127 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 270 หลัง มีผู้เสียชีวิต 1 ราย (นครราชสีมา) แยกเป็น
ภาคเหนือ 2 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย และพิษณุโลก รวม 2 อำเภอ 2 ตำบล 2 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 1 หลัง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9 จังหวัด ได้แก่ นครพนม อุดรธานี สกลนคร กาฬสินธุ์ ยโสธร ร้อยเอ็ด สุรินทร์ ชัยภูมิ และนครราชสีมา รวม 26 อำเภอ 45 ตำบล 77 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 239 หลัง
ภาคกลาง 1 จังหวัด ได้แก่ สระบุรี รวม 1 อำเภอ 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน ภาคตะวันออก 2 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี และตราด รวม 3 อำเภอ 8 ตำบล 28 หมู่บ้าน
ภาคใต้ 5 จังหวัด ได้แก่ ระนอง สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต พังงา และนครศรีธรรมราช รวม 9 อำเภอ 14 ตำบล 19 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 30 หลัง
ส่วนในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดวาตภัยในพื้นที่หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 6 ตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 1 หลัง ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด
ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยสำรวจและประเมินความเสียหายเพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังทั้งการชดเชยความเสียหายของบ้านเรือนเป็นวัสดุก่อสร้างหรือจ่ายเงินช่วยเหลือตามความเหมาะสม
ท้ายนี้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และ สายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง