ขอนแก่น ตั้ง รพ.สนามเรือนจำ งดรับนักโทษนอกพื้นที่

ขอนแก่น ตั้ง รพ.สนามเรือนจำ งดรับนักโทษนอกพื้นที่

ขอนแก่น ตั้ง รพ.สนามเรือนจำ-ทัณฑสถาน รับมือสถานการณ์โควิด-19 ระบาด พร้อมขอความร่วมมือผู้จะเข้าร่วมงานฌาปนกิจ "หลวงพ่อกล้วย" กักตัว 14 วัน และปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด

เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 64 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคเพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ที่ประชุมได้รับทราบและมีมติในการพิจารณาตั้งโรงพยาบาลสนามเรือนจำกลางขอนแก่นและโรงพยาบาลสนามทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น ภายใต้ระเบียบของกรมราชทัณฑ์ โดยมีโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นผู้รับผิดชอบโรงพยาบาลสนามทั้ง 2 แห่งเพื่อเป็นการเตรียมการรับมือหากเกิดสถานการณ์ระบาดเกิดขึ้นในพื้นที่ควบคุมตัวของผู้ต้องราชทัณฑ์ ตามแนวทางที่กระทรวงยุติธรรมกำหนดเนื่องจากทั้ง 2 แห่งมีผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ถูกควบขังรวมกว่า 4,000 คน ดังนั้นการเตรียมการรับมือในด้านต่างๆ จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจึงจำเป็นจะต้องดำเนินการอย่างรอบคอบและรัดกุม

"การสร้างโรงพยาบาลสนาม เรือนจำกลางขอนแก่นและโรงพยาบาลสนามทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่นเป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงยุติธรรมกำหนด ซึ่งคณะกรรมการได้มอบหมายให้ รพ.ขอนแก่น ดำเนินการในการจัดตั้งโรงพยาบาลที่เป็นไปตามาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุข เพื่อรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งแม้ว่าขณะนี้ยังคงไม่พบการระบาดในเรือนจำแต่การไม่ประมาทและเตรียมการในด้านต่างๆ จึงเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกัน อีกทั้งยังคงมีการกำหนดให้ผู้ต้องราชทัณฑ์รายใหม่ ที่จะถูกคุมขังจะต้องกักตัว 21 วัน ตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขในการคัดกรองและตรวจหาเชื้ออย่างเข้มงวด อีกทั้งที่ประชุมยังมีมติชะลอการรับโอนย้ายผู้ต้องราชทัณฑ์จากพื้นที่เรือนจำจังหวัดต่างๆ ที่มีกำหนดย้ายมาคุมขังที่เรือนจำขอนแก่นในระยะนี้ออกไปก่อนอีกด้วย" นายสมศักดิ์ กล่าว

นายสมศักดิ์ กล่าวต่ออีกว่า การลงทะเบียนขอรับวัคซีนทั้งจังหวัดขณะนี้รวมกว่า 300,000 คน ซึ่งจังหวัดจะยังคงลงพื้นที่ทำความเข้าใจและเชิญชวนให้คนขอนแก่นเข้ารับวัคซีนกันให้ครบทุกคนตามแนวทางการจัดสรรวัคซีนที่รัฐบาลกำหนด อย่างไรก็ตามได้มีการขอความร่วมมือไปถึงพุทธศาสนิกชนที่จะเดินทางมาร่วมในการประกอบพิธีฌาปนกิจ พระอาจารย์สำราญ ธมฺมธุโร หรือ หลวงพ่อกล้วย ประธานสงฆ์วัดป่าธรรมอุทยาน ในวันที่ 6 มิ.ย.ที่จะต้องเข้ารับการกักตัว 14 วัน และปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยที่คณะทำงานได้กำหนดไว้ในขั้นตอนของการประกอบพิธีการต่างๆ อย่างรัดกุมและเข้มงวด โดยจังหวัดจะส่งคณะกรรมการควบคุมโรค ลงพื้นที่ตรวจสอบรายละเอียดในการจัดงานดังกล่าวในขั้นตอนสุดท้ายอีกครั้ง