สรุปเหตุพายุถล่ม 18 จังหวัด เสียชีวิต 1 ราย บ้านเรือนเสียหาย 266 หลัง

สรุปเหตุพายุถล่ม 18 จังหวัด เสียชีวิต 1 ราย บ้านเรือนเสียหาย 266 หลัง

ปภ.รายงานเกิดวาตภัย น้ำไหลหลาก และดินสไลด์ 18 จังหวัด บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 266 หลัง มีผู้เสียชีวิต 1 รายคลี่คลายแล้วทุกจังหวัด– เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย

เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 64 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานตั้งแต่วันที่ 24-26 พ.ค. 64 เวลา 06.00 น. มีพื้นที่เกิดวาตภัย น้ำไหลหลาก และดินสไลด์ 18 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ พิษณุโลก นครพนม อุดรธานี สกลนคร กาฬสินธุ์ ยโสธร ร้อยเอ็ดสุรินทร์ ชัยภูมินครราชสีมา สระบุรี จันทบุรี ระนอง สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต พังงา และนครศรีธรรมราชรวม 37 อำเภอ 65 ตำบล 120 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 266 หลัง มีผู้เสียชีวิต 1 ราย(นครราชสีมา) ส่วนในรอบ 24 ชม.ที่ผ่านมาเกิดวาตภัยในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย1 หลัง ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้ว
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานผลกระทบจากสถานการณ์พายุไซโคลน “ยาอาส” (YAAS) บริเวณอ่าวเบงกอลตอนบนและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ส่งผลให้มีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนัก 
โดยในห้วงวันที่ 24 พ.ค. 64 จนถึงปัจจุบัน (27 พ.ค. 64 เวลา 06.00น.) มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรง น้ำไหลหลาก และดินสไลด์ 18 จังหวัด รวม 37 อำเภอ 65 ตำบล 120 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 266 หลัง มีผู้เสียชีวิต 1 ราย (นครราชสีมา) แยกเป็น
ภาคเหนือ 2 จังหวัด ได้แก่เชียงราย และพิษณุโลก รวม 2 อำเภอ 2 ตำบล 2 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 1 หลัง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9 จังหวัด ได้แก่ นครพนม อุดรธานี สกลนคร กาฬสินธุ์ ยโสธร ร้อยเอ็ด สุรินทร์ ชัยภูมิและนครราชสีมา รวม 25 อำเภอ 43 ตำบล 75 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 239 หลัง
ภาคกลาง 1 จังหวัด ได้แก่ สระบุรีรวม 1 อำเภอ 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน
ภาคตะวันออก 1 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรีรวม 2 อำเภอ 7 ตำบล 26 หมู่บ้าน
ภาคใต้ 5 จังหวัด ได้แก่ ระนอง สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต พังงา และนครศรีธรรมราช รวม 7 อำเภอ 12 ตำบล 16 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 26 หลัง
ส่วนในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดวาตภัยในพื้นที่หมู่ที่3 ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย1 หลัง ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยสำรวจและประเมินความเสียหายเพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังทั้งการชดเชยความเสียหายของบ้านเรือนเป็นวัสดุก่อสร้างหรือจ่ายเงินช่วยเหลือตามความเหมาะสมท้ายนี้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และ สายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง