'ปริญญ์' หนุนจังหวัดอื่นยึดภูเก็ตโมเดล เปิดเมืองรับนักท่องเที่ยว ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม

'ปริญญ์' หนุนจังหวัดอื่นยึดภูเก็ตโมเดล เปิดเมืองรับนักท่องเที่ยว ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม

"ปริญญ์" หนุน "ศบค." ขยายพื้นที่จังหวัด เทียบภูเก็ตโมเดลเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยว ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม

นายปริญญ์ พานิชภักดิ์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์(ปชป.) และหัวหน้าทีมเศรษฐกิจทันสมัย กล่าวว่าจากการลงพื้นที่ในหลายชุมชนเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ทั้งเขตบางซื่อ คลองสามวา ป้อมปราบ คลองเตย หลักสี่ พบว่าประชาชนบางส่วนยังมีความเข้าใจผิดทำให้ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปรวมถึงผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง 7 โรค ยังมีความกลัวที่จะฉีดวัคซีน ดังนั้นจำเป็นต้องมีการดำเนินการเชิงรุกในการสื่อสารเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องวัคซีนมากขึ้นกว่าเดิม เพราะคนบางกลุ่มยังเข้าไม่ถึงโซเชียลมีเดีย

นายปริญญ์ กล่าวต่อว่า การฉีดวัคซีนจะช่วยส่งผลต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ยกตัวอย่างเช่น ยุทธศาสตร์ Phuket Tourism Sandbox ซึ่งจะเป็นการเปิดเมืองเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับวัคซีนแล้ว 2 เข็ม ให้สามารถเข้ามาได้โดยไม่ต้องกักตัว 14 วัน ว่าอยากให้ทางกรุงเทพมหานคร และ ศบค.ได้พิจารณาถึงในพื้นที่หรือจังหวัดอื่นๆ ด้วย โดยขณะนี้มีหลายประเทศจัดทำ Vaccine Holiday ที่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาฉีดวัคซีนและอยู่ท่องเที่ยวในประเทศจนถึงระยะการรับวัคซีนเข็มที่ 2 ซึ่งหากไทยสามารถพิจารณาดำเนินการในอนาคตได้ จะทำให้มีเม็ดเงินจากนักท่องเที่ยวเข้าประเทศได้ และจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ

นายปริญญ์ ยังกล่าวถึงเรื่อง Vaccine Passport ที่ขณะนี้ยังต้องไปติดต่อที่สถาบันบำราศนราดูร ซึ่งอาจทำให้ไม่สะดวก อีกทั้งยังอยู่ในรูปแบบกระดาษ ดังนั้นจึงอยากเสนอให้พิจารณาจัดทำ Vaccine Passport ในรูปแบบดิจิทัล ซึ่งก็น่าจะสร้างความสะดวกให้กับผู้ที่รับวัคซีนครบ 2 เข็มและต้องการเดินทางได้ ดังนั้นการสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับพี่น้องประชาชนทุกคน จะส่งผลให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจ ยืดอก ถลกแขนเสื้อ และไปฉีดวัคซีนได้ อันจะนำไปสู่การสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ของคนในประเทศ