‘ในหลวง ราชินี’ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จัดหาเครื่องมือแพทย์แก่ รพ. ปทุมธานี

‘ในหลวง ราชินี’ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จัดหาเครื่องมือแพทย์แก่ รพ. ปทุมธานี

“ในหลวง ราชินี” พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จัดหาเครื่องช่วยหายใจพระราชทานแก่โรงพยาบาลปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรค "โควิด-19"

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยพสกนิกรที่ติดเชื้อไวรัสจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่กลับมาแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้

162193364721

วันนี้ (25 พ.ค.64) เวลา 10.00 น. ที่โรงพยาบาลปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยพสกนิกรที่ติดเชื้อจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่กลับมาแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์  เพื่อนำไปจัดหาเครื่องช่วยหายใจชนิดอัตราไหลสูง hi flow nasal cannula ( HFNC)  NeoHif - i7  จำนวน 10 เครื่อง พระราชทานแก่โรงพยาบาลปทุมธานี  เพื่อนำไปใช้รักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่กำลังกลับมาแพร่ระบาดอยู่ขณะนี้และมีปัญหาระบบการหายใจเพิ่มขึ้นจำนวนมากในขณะนี้ 

162193363886

เครื่องช่วยหายใจที่ได้รับพระราชทานนี้ จะช่วยเสริมศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาและลดอัตราการเสียชีวิตแก่ผู้ป่วยจากโรคโควิด-19 โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาล  คณะแพทย์ และผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์   ยังความปลื้มปีติ แก่ผู้ป่วย แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ ต่างล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

162193365433

162193365871