เตือน ! นายจ้างอย่าหลงเชื่อ แอบอ้างรับลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว

เตือน ! นายจ้างอย่าหลงเชื่อ แอบอ้างรับลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ย้ำ ระบบรับลงทะเบียนแจ้งบัญชีรายชื่อคนต่างด้าว หมดเวลาลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 13 ก.พ. 64 หากมีผู้แอบอ้างรับลงทะเบียน อย่าได้หลงเชื่อ นอกจากเสียทรัพย์แล้ว ยังเสี่ยงมีโทษกรณีใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย

วันนี้ (21 พ.ค. 63) นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ขณะนี้มีการตรวจสอบพบ ขบวนการแอบอ้างรับลงทะเบียนบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 โดยมีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนนายจ้างว่าสามารถลงทะเบียนบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าว โดยมีค่าใช้จ่ายประมาณ 3,000 - 7,000 บาท

"เกี่ยวกับเรื่องนี้ขอย้ำว่าการลงทะเบียนบัญชีรายชื่อของแรงงานต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ได้สิ้นสุดลงแล้วตั้งแต่วันที่ 13 ก.พ. 64 ที่ผ่านมาและไม่สามารถลงทะเบียนได้อีก ดังนั้นหากนายจ้างหลงเชื่อนอกจากจะตกเป็นเหยื่อของขบวนการแอบอ้าง ทำให้เสียค่าใช้จ่ายแล้ว ยังเสี่ยงมีโทษในกรณีที่ใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายอีกด้วย" 

รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้กระทรวงแรงงานบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวให้ดำเนินไปอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างจริงจัง โดยโทษของการจ้างแรงงานต่างด้าวที่มีไม่มีใบอนุญาตทำงาน หรือให้คนต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้ มีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 - 100,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน

"หากกระทำผิดซ้ำต้องมีโทษ จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 50,000 - 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับและห้ามจ้างคนต่างด้าวทำงานเป็นเวลา 3 ปี และคนต่างด้าวที่ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้ จะมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 - 50,000 บาท และถูกผลักดันส่งกลับประเทศ” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว

ด้าน นายไพโรจน์ โชติกเสถียร รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า ขอให้นายจ้าง/สถานประกอบการ ตรวจสอบข่าวสารจากเว็บไซต์กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน หรือเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการ หากพบข้อมูลหรือข่าวสารที่ไม่ตรงกับประกาศของทางราชการ ให้ตั้งข้อสงสัยก่อนว่าเป็นข่าวปลอม หรือข่าวบิดเบือน

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยในประกาศ และข่าวสารจากกรมการจัดหางานสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 - 10 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน และสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694 ซึ่งมีการจัดล่ามในภาษากัมพูชา เมียนมา และอังกฤษ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร และแนะนำวิธีการดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ