แกะรอยผู้บริโภคแห่งอนาคต GEN WE เตรียมพลิกโลกการตลาด

แกะรอยผู้บริโภคแห่งอนาคต  GEN WE เตรียมพลิกโลกการตลาด

พฤติกรรมผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทำให้นักการตลาดต้องเกาะติดตลอดเวลา เพื่อให้รู้เท่าทันความต้องการ แล้วขบคิดกลยุทธ์การทำตลาดให้โดนใจ นำไปสู่การตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) จัดสัมมนาการตลาด “WEvolution: ปฎิบัติการถอดรหัสผู้บริโภคยุค 5.0” ซึ่งเป็นการนำวิจัยการสำรวจผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศมาชำแหละแบบเจาะลึก โดย วีระศักดิ์ สวัสดิ์จันทร์ หัวหน้าทีมการนำเสนองานวิจัย WEvolution ปฏิบัติการถอดรหัสผู้บริโภคยุค 5.0 และนักศึกษาปริญญาโท CMMU เผยว่า ผู้บริโภคยุค 5.0 มี 3 กลุ่ม ประกอบด้วย 1. กลุ่มมังกร(Dragon) ไ่ม่ชอบแข่งขัน มีความต้องการความมั่นคงและสมดุลในชีวิต รู้สึกอย่างไรพร้อมแสดงออกมา

2. กลุ่มแฟรี่ (Fairy)ผู้ต้องการเสพสุขตามติดกระแส อยู่เป็นในทุกโอกาส และ 3. กลุ่มฟีนิกซ์ (Phoenix) ผู้ต้องการขับเคลื่อนโลกและสังคมให้ดีขึ้น แต่พฤติกรรมซื้อสินค้า หากไม่ดีพร้อมรีวิวเต็มที่ เมื่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าแตกต่างกัน แบรนด์จะทำตลาดให้โดนใจกลุ่มนี้ ต้องมีกลยุทธ์ทที่แม่นยำมัดใจ

ทั้งนี้ ทีมวิจัยเสนอ “GEN We Strategy” อาวุธเสริมทัพให้นักการตลาด โดย G-Group by Clustering ไม่ใช่แค่แบ่งเซ็กเมนต์ลูกค้าอิงลักษณะประชากรศาสตร์อีกต่อไป แต่ต้องจัดกลุ่มลูกค้าตามความสนใจ ไลฟ์สไตล์ นำดาต้ามาวิเคราะห์ความต้องการ เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสขายสินค้าแก่กลุ่มเป้าหมาย E-Environment องค์กร แบรนด์ต้องใส่ใจสิ่งแวดล้อม มุ่งสร้างสังคมที่ดี ตอบโจทย์ความยั่งยืน เพื่อสร้างการยอมรับของผู้บริโภค

N-Neverending Development แบรนด์ต้องพัฒนาตัวเองให้ทันกระแสอยู่เสมอ เพื่อช่วงชิงพื้นที่ในใจผู้บริโภค เพราะปัจจุบันสินค้ามีความคล้ายกันมาก ลูกค้ามีความต้องการเฉพาะบุคคล(Personalize)มากขึ้น หากไม่ทำให้แบรนด์เป็นที่จดจำ อัพเดทเทรนด์อาจตกขบวนและถูกลืมได้  

W-Wholeheartedness ต้องทำตลาด สื่อสารตรงไปตรงมา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและภักดีต่อสินค้าของผู้บริโภค ยุคนี้การแข่งขันสูง หากแบรนด์จริงใจจะถูกบอกต่อจนแบรนด์พังได้ และE-Emerging Media การทำตลาดไม่จำกัดแค่สื่อใหม่กระแสหลัก แต่สื่อกระแสรองทรงพลังขึ้น แบรนด์จึงควรเข้าไปอยู่ทุกแพลตฟอร์มที่ลูกค้าเสพ เช่น TikTok Podcast Spotify เป็นต้น  

162086331071

อภิรักษ์ โกษะโยธิน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วี ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า โรคโควิด-19 ส่งผลให้ผู้บิรโภคอยู่บ้าน ทำงานที่บ้านมากขึ้น และเกิดพฤติกรรมใหม่ทั้งการชอปปิ้งสินค้าผ่านออนไลน์ สั่งอาหารเดลิเวอรี่มากขึ้น การเปลี่ยนดังกล่าว ธุรกิจต้องปรับตัวตาม ท้ังนี้ วี ฟู้ดส์ฯ อาศัยเวลานี้เปลี่ยนผ่านหรือทรานส์ฟอร์มธุรกิจจากขายน้ำนมข้าวโพด ข้าวโพด ไปสู่การผลิตเนื้อสัตว์จากพืชหรือแพลนท์เบสฟู้ดส์ ประเดิมส่งออกประเทศอังกฤษ เพื่อรับเทรนด์ผู้บริโภครักสุขภาพมากขึ้น

เทคโนโลยี และโควิดเข้ามาดิสรัปพฤติกรรมผู้บริโภค เกิดวิกฤติ แต่บริษัทพลิกสร้างโอกาส ทรานส์ฟอร์มธุรกิจรับกระแสการเปลี่ยนยแปลง 

อภิรัตน์ หวานชะเอม  ผู้อำนวยการฝ่ายดิจิทัล สำนักบริหารดิจิทัล บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด กล่าวว่า ก่อนจะรับมือผู้บริโภค 5.0 ต้องตีโจทย์เทคโนโลยีไม่ได้เปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภค แต่ดิสรัปเกิดขึ้นเพราะผู้บริโภคเปลี่ยน อดีตเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์มีบทบาทกำหนดตลาด แต่อนาคตคนรุ่นใหม่ เจนซี(Z) มิลเลเนียล และอัลฟ่า จะมีอิทธิพลสร้างความต้องการตลาด สังคม รวมถึงการชอปปิงออนไลน์

เมื่อเป็นเช่นนั้น แบรนด์ต้องสร้างโมเดลธุรกิจใหม่ที่เป็นดิจิทัลเพื่อตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย อย่างเอสซีจี จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง แต่ต้องปรับไปสู่การขายหรือมอบประสบการณ์ที่อยู่อาศัยให้ผู้บริโภค เพื่อสร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดด

162086335423

อนาคตแบรนด์ต้องถามตัวเองจะเป็นอะไรตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ ที่ผ่านมาเอสซีจีปรับตัว สร้างโมเดลธุรกิจใหม่ สร้างการเติบโตเป็นพันเท่าในไม่กี่ปี

จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด มองแนวโน้มผู้บริโภคในอนาคตจะเข้าถึงสิ่งต่างๆมากขึ้นผ่านเทคโนโลยี ทำให้โลก 10 ปีข้างหน้าจะเปลี่ยนแปลงอย่างมาก โดยเฉพาะการสะสมความมั่งคั่งจะเกิดขึ้นมหาศาลกว่า 100 ปีที่ผ่านมา ส่วนพฤติกรรมผู้บริโภคแต่จะเจนเนอเรชั่นจะแตกต่างกันสิ้นเชิง หมดยุคคนรุ่นใหม่ต้องเชื่อคนที่อาบน้ำร้อนมาก่อน