โปรดเกล้าฯ ให้ประธานองคมนตรี เป็นประธานในพิธีหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวเนื่องใน 'วันพืชมงคล'

โปรดเกล้าฯ ให้ประธานองคมนตรี เป็นประธานในพิธีหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวเนื่องใน 'วันพืชมงคล'

“ในหลวง” โปรดเกล้าฯ ประธานองคมนตรี เป็นประธานในพิธีหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวเนื่องใน “วันพืชมงคล” ณ บริเวณแปลงนาทดลอง สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต

วันนี้ (10 พ.ค.64) เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานในพิธีหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวในแปลงนาสาธิตเนื่องใน “วันพืชมงคล” และให้ นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้หว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ บริเวณแปลงนาสาธิต สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต เมื่อ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เดินทางถึง บริเวณแปลงนาสาธิตสวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยเทพีคู่หาบทอง - เงิน รอรับ ประธานองคมนตรี 

จากนั้น ออกไปประกอบพิธีหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวในแปลงนาสาธิต ฯ เพื่อใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2564 เมื่อปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบพิธีหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว เสร็จแล้ว ประธานองคมนตรี เดินทางกลับ

162063289314

162063289773

162063289514

1620632894100

162063289640