ปศุสัตว์มุกดาหารเตรียมประกาศ เขตภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

ปศุสัตว์มุกดาหารเตรียมประกาศ เขตภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

ปศุสัตว์มุกดาหารเตรียมประกาศ เขตภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน หลังพบวัวของเกษตรกรป่วยเป็นโรคระบาดเป็นจำนวนมาก

จากกรณี พบวัวของเกษตรกรป่วยเป็นโรคระบาดเป็นจำนวนมาก ที่บ้านสามขา ต.คำป่าหลาย อ.เมือง จ.มุกดาหร ที่ป่วยเป็นโรค ลักษณะคล้ายเป็นโรคผิวหนัง เป็นจุดทั่วทั้งลำตัว และมีน้ำลายยืดเป็นฟอง ขาทั้ง 4 ข้างอ่อนแรง ไม่ยอมกินอาหารและน้ำซึ่งตอนนี้หมู่บ้านสามขามีวัวที่เป็นโรคแบบนี้รวมๆแล้วประมาณ60ตัว โดยทางปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหารเตรียมประกาศพื้นที่ตำบลคำป่าหลายซึ่งพบว่ามีการเกิด โรคคลัมปีสกิน เป็นเขตภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (โรคระบาดสัตว์)


162037949212

นายพิภพ เพียวิเศษ ปศุสัตว์ จังหวัดมุกดาหารกล่าวว่าเราจะประกาศพื้นที่ตำบลคำป่าหลายซึ่งพบว่ามีการเกิด โรคคลัมปีสกิน เป็นเขตภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (โรคระบาดสัตว์) ซึ่ง ทางปศุสัตว์จังหวัดพร้อมด้วยเทศบาลตำบลคำป่าหลายได้มีการปรึกษาพร้อมกับหาแนวทางการแก้ไขและป้องกันโรคที่เกิดในสัตว์โดยจะมีการออกสำรวจสัตว์ที่เป็นโรคพร้อมกับออกแนะนำการให้ความรู้กับชาวเกษตรกรที่เลี้ยงวัว ดังนั้นสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร จึงได้มีมาตรการเชิงรุก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ให้ความรู้เรื่องมาตรการป้องกันแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ รวมทั้งตรวจสถานที่กักสัตว์เพื่อให้ได้มาตรฐาน โดยมีการดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่ยานพาหนะและตัวสัตว์ที่เข้า-ออกตลาดนัดโค กระบือ รวมทั้งพื้นที่บริเวณโดยรอบ เพื่อป้องกันและกำจัดเชื้อโรค พร้อมกับควบคุม ตลาดนัดโค กระบือ ถือเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรค

สำหรับโรคลัมปีสกินเป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่พบในโค กระบือ อัตราการป่วยมากกว่า 5% โดยจะพบตุ่มเนื้อ (nodule) บนผิวหนังและเยื่อเมือกทั่วร่างกาย ซึ่งจะตกสะเก็ดและเป็นแผลหลุมในเวลาต่อมา โดยโค กระบือที่ได้รับเชื้อจะมีไข้ หายใจลำบาก ในโคนม อาจพบปริมาณน้ำนมลด โรคลัมปีสกินสามารถแพร่ระบาดสู่โคและกระบือ โดยการได้รับเชื้อผ่านทางการนำเข้าเคลื่อนย้ายสัตว์ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ ตลอดจนแมลงพาหะ ซึ่งหากเกิดการแพร่ระบาดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจ

162037965587