อัพเดท! โควิดวันนี้ 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.ที่ 1 สมุทรปราการพุ่ง จับตาสงขลา-นครปฐม

อัพเดท! โควิดวันนี้ 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.ที่ 1 สมุทรปราการพุ่ง จับตาสงขลา-นครปฐม

เช็คด่วน! อัพเดท โควิดวันนี้ 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.สูงสุด สมุทรปราการพุ่ง จับตาสงขลา-นครปฐม

ตรวจสอบอัพเดท จากการแถลงข่าวศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ประจำวันที่ 28 เมษายน 2564 รายงาน 10 จังหวัดอันดับพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 สูงสุด

จํานวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่ วันที่ 28 เม.ย. 2564 จํานวน 10 อันดับแรก

1.กรุงเทพมหานคร 830 ราย
2.สมุทรปราการ 161 ราย
3.ชลบุรี 108 ราย
4.นนทบุรี 71 ราย
5.สมุทรสาคร 59 ราย
6.ปทุมธานี 57 ราย
7.เชียงใหม่ 57 ราย
8.สงขลา 52 ราย
9.สุราษฎร์ธานี 40 ราย
10.นครปฐม 38 ราย

ทั้งนี้ น่าจับตาว่าสมุทรปราการ พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาก ขณะที่ชลบุรี สงขลา-นครปฐม เพิ่มขึ้นกว่าวานนี้

161959117656

161959116724

161959115785

161959119853

161959121080

161959122259

161959123326

161959124873