'โปรดเกล้าฯ ให้' องคมนตรี วางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

'โปรดเกล้าฯ ให้' องคมนตรี วางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

“ในหลวง” โปรดเกล้าฯ ให้ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระบรมราชานุสรณ์ จ.สุพรรณบุรี

วันนี้ (25 เม.ย.64) เวลา 09.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระบรมราชานุสรณ์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

161934364716

161934367995

161934380122