'มหาสารคาม' ยอดพุ่ง! ติดเชื้อโควิดอีก 19 ราย ทำยอดสะสม 119 ราย

'มหาสารคาม' ยอดพุ่ง! ติดเชื้อโควิดอีก 19 ราย ทำยอดสะสม 119 ราย

“มหาสารคาม” ยอดพุ่ง! ติดเชื้อโควิดอีก 19 ราย ทำยอดสะสม 119 ราย อยู่ระหว่างตรวจสอบไทม์ไลน์

เมื่อวันที่ 21 เม..64 เพจ สนง.สาธารณสุข จังหวัด มหาสารคาม   รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) พบผู้ป่วยรายใหม่ 19 ราย นับเป็นผู้ป่วยยืนยัน Covid-19 รายที่ 79-97 ระลอกเมษายน (รายที่ 101-119 จังหวัดมหาสารคาม)

161899537360

รายที่ 79 ระลอกเมษายน (รายที่ 101 จ. ม.ค.) เพศหญิง อายุ 22 ปี อ.เมือง ใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยัน(ไม่ระบุผู้ป่วย) เที่ยวสถานบันเทิง กทม. ไม่มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
รายที่ 80 ระลอกเมษายน (รายที่ 102 จ. ม.ค.) เพศชาย อายุ 45 ปี อ.นาเชือก มาจากพื้นที่เสี่ยง (รปภ.ที่ ม. เกษตรศาสตร์) ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 5 ราย
รายที่ 81 ระลอกเมษายน (รายที่ 103 จ. ม.ค.) เพศชาย อายุ 28 ปี อ.กันทรวิชัย สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน จ.ขอนแก่น ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 21 ราย
รายที่ 82 ระลอกเมษายน (รายที่ 104 จ. ม.ค.) เพศหญิง อายุ 24 ปี อ.กันทรวิชัย สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน จ.ขอนแก่น (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง กลุ่มเดียวกันกับรายที่ 81)
รายที่ 83 ระลอกเมษายน (รายที่ 105 จ. ม.ค.) เพศชาย อายุ 20 ปี อ.กันทรวิชัย สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน จ.ขอนแก่น (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง กลุ่มเดียวกันกับรายที่ 81)
รายที่ 84 ระลอกเมษายน (รายที่ 106 จ. ม.ค.) เพศหญิง อายุ 31 ปี อ.กันทรวิชัย สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน จ.ขอนแก่น (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง กลุ่มเดียวกันกับรายที่ 81)
รายที่ 85 ระลอกเมษายน (รายที่ 107 จ. ม.ค.) เพศชาย อายุ 30 ปี อ.เมืองมหาสารคาม สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน จ.ขอนแก่น (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง กลุ่มเดียวกันกับรายที่ 81)
รายที่ 86 ระลอกเมษายน (รายที่ 108 จ. ม.ค.) เพศหญิง อายุ 23 ปี อ.กันทรวิชัย สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน จ.ขอนแก่น (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง กลุ่มเดียวกันกับรายที่ 81)
รายที่ 87 ระลอกเมษายน (รายที่ 109 จ. ม.ค.) เพศหญิง อายุ 55 ปี อ.เมืองมหาสารคาม ไม่ให้ประวัติปัจจัยเสี่ยง กำลังดำเนินการสอบสวนโรค
รายที่ 88 ระลอกเมษายน (รายที่ 110 จ. ม.ค.) เพศชาย อายุ 5 ปี อ.เมืองมหาสารคาม รับประทานอาหารร่วมกับผู้ป่วยรายที่ 71 ร้านอาหารแจ่วฮ้อนอินทะนิน กำลังดำเนินการสอบสวนโรค
รายที่ 89 ระลอกเมษายน (รายที่ 111 จ. ม.ค.) เพศหญิง อายุ 9 ปี อ.เมืองมหาสารคาม รับประทานอาหารร่วมกับผู้ป่วยรายที่ 68 กำลังดำเนินการสอบสวนโรค
รายที่ 90 ระลอกเมษายน (รายที่ 112 จ. ม.ค.) เพศหญิง อายุ 27 ปี อ.เมืองมหาสารคาม รับประทานอาหารร่วมกับผู้ป่วยรายที่ 68 กำลังดำเนินการสอบสวนโรค
รายที่ 91 ระลอกเมษายน (รายที่ 113 จ. ม.ค.) เพศหญิง อายุ 49 ปี อ.เมืองมหาสารคาม รับประทานอาหารร่วมกับผู้ป่วยรายที่ 71 ร้านอาหารแจ่วฮ้อนอินทะนิน กำลังดำเนินการสอบสวนโรค
รายที่ 92 ระลอกเมษายน (รายที่ 114 จ. ม.ค.) เพศหญิง อายุ กำลังสอบสวน ปี อ.กันทรวิชัย รับประทานอาหารร่วมกับผู้ป่วยติดเชื้อ กำลังดำเนินการสอบสวนโรค
รายที่ 93 ระลอกเมษายน (รายที่ 115 จ. ม.ค.) เพศหญิง อายุ 32 ปี อ.กันทรวัย รับประทานอาหารร่วมกับผู้ป่วยติดเชื้อ(ไม่ระบุ) กำลังดำเนินการสอบสวนโรค
รายที่ 94 ระลอกเมษายน (รายที่ 116 จ. ม.ค.) เพศหญิง อายุ 32 ปี อ.วาปีปทุม สัมผัสกับผู้ป่วย จ.ร้อยเอ็ด(เป็นวิทยากรที่ ม.การกีฬา) กำลังดำเนินการสอบสวนโรค
รายที่ 95 ระลอกเมษายน (รายที่ 117 จ. ม.ค.) เพศชาย อายุ 17 ปี อ.เมืองมหาสารคาม รับประทานอาหารร่วมกับผู้ป่วยรายที่ 68 กำลังดำเนินการสอบสวนโรค
รายที่ 96 ระลอกเมษายน (รายที่ 118 จ. ม.ค.) เพศชาย อายุ 12 ปี อ.เมืองมหาสารคาม รับประทานอาหารร่วมกับผู้ป่วยรายที่ 68 กำลังดำเนินการสอบสวนโรค
รายที่ 97 ระลอกเมษายน (รายที่ 119 จ. ม.ค.) เพศหญิง อายุ 19 ปี อ.เมืองมหาสารคาม รับประทานอาหารร่วมกับผู้ป่วยรายที่ 64 กำลังดำเนินการสอบสวนโรค