ถึงวันนี้ 'คลัสเตอร์สถานบันเทิง' ใน 'นนทบุรี' เป็นอย่างไร?

ถึงวันนี้ 'คลัสเตอร์สถานบันเทิง' ใน 'นนทบุรี' เป็นอย่างไร?

สถานการณ์ covid ถึงวันนี้ "คลัสเตอร์สถานบันเทิง" ในจังหวัด "นนทบุรี" เป็นอย่างไร?

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 นนทบุรี รายงานสถานการณ์ covid มียอดผู้ป่วยสะสม 381 ราย อายุเฉลี่ย 30 ปี วัยกลางคน วันทำงาน ต่ำสุดเด็กเล็ก 4 เดือน สูงสุด 99 ปี เป็นผู้ป่วยติดเตียง  ทำให้เห็นว่า ต้องมีคนเอาไปติด ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นคนในครอบครัวในวัยทำงานทั้งนั้น

กลุ่มนี้ส่วนใหญ่ เป็นคนไทย เพศชายหญิงอย่างละครึ่งเท่าๆ กัน แต่ที่สำคัญคือส่วนใหญ่มักจะมีอาการ ถึง 70% ส่วนใหญ่ แสบคอ เจ็บคอ ไอ ไข้มีบ้าง จมูกไม่ได้ลิ่นไม่ได้รับรส ยังเป็นอาการที่พบได้มากขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ตอนนี้พบระบาดในครอบครัวมากขึ้น เพิ่มเป็น 55% ในขณะที่ "คลัสเตอร์สถานบันเทิง" ผู้ป่วยที่ไปสถานบันเทิงโดยตรง จำนวนเริ่มทรงตัว สัดส่วนขณะนี้ 40% โดยผู้ป่วยที่พบไปสถานบันเทิงขณะนี้ไปใช้บริการก่อนที่จะมีคำสั่งปิด ซึ่งยังมีพบอยู่แสดงว่า ยังเข้าถึงระบบบริการ การคัดกรองไม่หมด ทำให้เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อในรุ่นที่ 2 และ 3 ได้อีก จึงเป็นห่วงผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้าน อาจได้รับเชื้อได้ กลุ่มเสี่ยงจึงควรเข้ารับการตรวจคัดกรองให้ครอบคลุมมากที่สุด

ดังนั้น ในขณะนี้ ในเรื่องการควบคุมโรค นอกจากมาตรการ DMHTTA แล้ว จึงควรจะทำให้มีกิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะให้น้อยที่สุด ลดกิจกรรมพบปะสังสรรค์ ลดการเดินทาง work form home ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อลดการเเพร่เชื้อ เพราะผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มวัยทำงาน

161839805935

ข้อมูลจาก : ศูนย์ข้อมูล COVID-19 นนทบุรี