'โรคยากและซับซ้อน' รักษาหายได้ @'รพ.เมดพาร์ค'

'โรคยากและซับซ้อน' รักษาหายได้ @'รพ.เมดพาร์ค'

"รพ.เมดพาร์ค" โรงพยาบาลเฉพาะทางรักษา "โรคยากและซับซ้อน" เล็งขยายสู่ฮับเอเชีย ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เทคโนโลยีทางการแพทย์ รองรับผู้ป่วยทั่วโลก

"โรคยากและซับซ้อน” อย่างโรคหัวใจ โรคไต โรคเบาหวาน หรือโรคมะเร็ง ซึ่งอาการป่วยเหล่านี้ล้วนต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผู้ป่วยกลุ่มนี้จะมีสุขภาพที่อ่อนแอกว่าคนทั่วไป มีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ทว่าในประเทศไทย การรักษาผู้ป่วยโรคยากและซับซ้อนนั้น ยังขาดโรงพยาบาลเฉพาะทางและมีข้อจำกัดในหลายด้าน

  • "รพ.เมดพาร์ค"ลดข้อจำกัดไทยขาดรพ.ดูแลผู้ป่วย "โรคยากและซับซ้อน"

ประเทศไทยอยู่ในภาวะขาดโรงพยาบาลที่จะสามารถดูแลผู้ป่วยโรคยากและซับซ้อน เนื่องจากมีแพทย์จำนวนจำกัด และแพทย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางโรคยากและซับซ้อน ต้องไปรักษาผู้ป่วยโรคทั่วไปที่แออัดอยู่ในโรงพยาบาลต่างๆ ทำให้เมื่อมีผู้ป่วยยากและซับซ้อนจะไม่ได้รับการดูแลที่ทันถ่วงที อีกทั้งการรักษาโรคยากและซับซ้อนต้องมีเทคโนโลยี อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย 

161735959461

ข้อจำกัดเหล่านี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิด "รพ.เมดพาร์ค”ศูนย์กลางทางการแพทย์เฉพาะทาง "โรคยากและซับซ้อน" เป็นการรวมตัวของทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพ พร้อมทำงานบูรณาการร่วมกัน และมีความสามารถในการนำนวัตกรรม เทคโนโลยี เครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดูแลรักษาคนไข้ให้ดีที่สุด  

ขณะเดียวกัน มี "เทคโนโลยีทางการแพทย์" อุปกรณ์ที่ดีและสมัยใหม่ ที่สำคัญมีระบบความปลอดภัย ปลอดเชื้อ มีประสิทธิภาพในการบริการทางการแพทย์ และได้รับมาตรฐานกว่า 30 สาขาทั่วโลก  เป็น "โรงพยาบาลต้นแบบ"ในการดูแลผู้ป่วยโรคยากและซับซ้อน และเป็น "ศูนย์กลางทางการแพทย์โรคยากและซับซ้อน"ในภูมิภาค "เอเชีย"

  • "โรคยากและซับซ้อน" รักษาหายได้ต้องมีทีมแพทย์ เทคโนโลยีทางการแพทย์ 

ขณะนี้โรงพยาบาลได้มีเตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยจะเปิดเป็นสถานที่กักกันนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาเที่ยว หรือทำธุรกิจในประเทศไทย

นพ.พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช กรรมการผู้จัดการ โรงพยาบาลเมดพาร์ค กล่าวว่าขณะนี้โรงพยาบาลกำลังทำความร่วมมือกับภาครัฐในการเปิดตรงจุดนี้ เพราะมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ มีเครื่องมืออุปกรณ์ ในการตรวจ ป้องกันโรคโควิด-19 มีห้องพักที่รองรับได้ และมีลานเฮลิคอปเตอร์บนชั้นดาดฟ้า เพื่อรองรับผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉินทางอากาศ

161735959535

มีความพร้อมในการดูแลนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งในส่วนของโรคโควิด-19 โรคทั่วไป และโรคยากและซับซ้อนด้วยรูปแบบการรักษาที่ปรับเปลี่ยนวิธีให้เหมาะสมกับคนไข้ เพราะคนไข้แต่ละคนมีอาการและความต้องการต่างกัน การมาเป็นแพทย์ที่ "รพ.เมดพาร์ค" ทำให้ได้นำเสนอการรักษาให้คนไข้มีทางเลือก มีเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย

ผศ.นพ.มนต์เดช สุขปราณี แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ กล่าวว่ารพ.เมดพาร์ค ได้รับความมั่นใจจากผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทุกเดือน เพราะด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ "เทคโนโลยีทางการแพทย์"ทันสมัย และระบบโรงพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ ได้รับมาตรฐาน

161735959672

โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยปลอดเชื้อของผู้ป่วยที่เข้ามารักษา จะมีการติดตามตรวจสอบแบบเรียลไทม์ เพื่อดูคุณภาพของห้องให้มีประสิทธิภาพควบคุมการติดเชื้อ ไม่ว่าจะเป็น ห้องผ่าตัด ห้องผสมยา ห้องที่ดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีภูมิต้านทานต่ำ จะมีเจ้าหน้าที่มอนิเตอร์ทุกกลุ่ม และถ้าห้องไหนมีปัญหาก็จะมีเจ้าหน้าที่ไปแก้ไขทันที

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: “เมดพาร์ค”ครั้งแรกที่แพทย์รวมตัวตั้งรพ.ด้วยทุน7พันล้าน

                   WHO ประเมินโควิดไทย ยังอยู่ในประเทศ 'กลุ่มสีฟ้า'

                   โรงพยาบาลเอกชน แห่ซื้อวัคซีน 'โควิด-19' รอ 'อย.' ไฟเขียวนำเข้า

  • เปิดตัวโฆษณา "รพ.เมดพาร์ค"บริการทางแพทย์ครบวงจร

นอกจากนั้น จะมีการติดตามดูแลผู้ป่วย หากมีผู้ป่วยมีปัญหาหรือต้องการได้รับความช่วยเหลือจะได้รับการดูแลทันที หลายคนอาจกังวลว่ามาโรงพยาบาลแล้วจะติดเชื้อโรค เชื้อโควิด-19 หรือไม่ ซึ่งความเป็นจริง โรงพยาบาลเป็นแหล่งที่ปลอดเชื้อโควิด-19 มากที่สุด เพราะมีมาตรการดูแลให้เป็นสถานที่ปลอดเชื้อมากที่สุด อีกทั้งผู้ป่วยโรคยากและซับซ้อนต้องมารักษาที่รพ. เมดพาร์คให้ความสำคัญในการดูแลเรื่องความปลอดภัยปลอดเชื้อมาก    

“รพ.เมดพาร์ค” มีห้องไอซียู 30% เพิ่มจากโรงพยาบาลทั่วไปที่มีสัดส่วน 10% มีวอร์ดพิเศษวีไอพี สามารถเปลี่ยนเป็นไอซียูได้ราว 20 กว่าห้อง รวมๆ แล้วห้องไอซียูราว 40% เพื่อรองรับผู้ป่วยและครอบครัว รวมถึงมี 500 กว่าเตียงรองรับผู้ป่วยทุกกลุ่มเป้าหมาย เปิดดำเนินการมาแล้วกว่า 6 เดือน มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาประมาณ 200 รายต่อวัน โดยมียอดผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 30 ต่อวัน และมีผู้ป่วยต่างชาติ ประมาณร้อยละ 6-7 ต่อวัน  

161735959541

ล่าสุด เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณา โดยนำความมุ่งมั่นที่จะเป็น New Approach to Healthcare มาถ่ายทอดเป็นเรื่องเล่า (Story Telling) ที่ ผ่าน Mood & Tone ที่คนไทยสามารถเข้าถึง สัมผัส และเข้าใจได้โดยง่าย โดยโครงเรื่องจะนำปัญหาที่คนไทยต้องพบเจอในชีวิตประจำวัน มาตั้งคำถามกับคนดู ว่าเราจะทำให้ดีกว่านี้ได้ไหม What if...? เรื่องราวจะถูกเชื่อมโยงกลับเข้าสู่การให้ "บริการทางการแพทย์"

นอกจากนั้น มีการนำเสนอภาพยนตร์โฆษณา บอกเล่า ที่นี่ร่วมออกแบบโดยทีมแพทย์ l Crafted by Doctors และภาพยนตร์ วัฒนธรรมใหม่ของการรักษา l MedPark Formula เป็นการสาธิตวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันเป็นทีมภายใต้แนวคิด Integrated Care เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ ที่รวดเร็ว และเต็มประสิทธิภาพ