ปลัดสธ. ติดตามการฉีดวัคซีนโควิด 19 รพ.ราชวิถี

ปลัดสธ. ติดตามการฉีดวัคซีนโควิด 19 รพ.ราชวิถี

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ติดตามความพร้อมการจัดบริการวัคซีนโควิด 19 ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ที่โรงพยาบาลราชวิถี ล่าสุดบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้ว 80%

วันนี้ (31 มีนาคม 2564) ที่โรงพยาบาลราชวิถี กทม. นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ได้มาดูความพร้อมการจัดบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของโรงพยาบาลราชวิถี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ พบว่าทำได้เป็นอย่างดี ฉีดได้วันละ 800 โดส โดยมี 4 จุดบริการ ครบทั้ง 8 ขั้นตอนตามมาตรฐาน ให้บริการสะดวก ลื่นไหลดี สถานที่อากาศถ่ายเทดี ไม่แออัด เจ้าหน้าที่มีความพร้อมในการฉีด 

มีระบบเก็บวัคซีนที่ได้มาตรฐาน และมีการลงทะเบียน คัดกรอง, จุดเตรียมฉีดวัคซีน, จุดฉีดวัคซีน, จุดพักสังเกตอาการ 30 นาที มีทีมแพทย์พยาบาลพร้อมอุปกรณ์การแพทย์ ให้การดูแลใกล้ชิด, การลงทะเบียนหมอพร้อมก่อนกลับบ้าน การนัดหมายรับการฉีดเข็มที่ 2 และการติดตามอาการหลังฉีด 1 วัน, 7 วัน และ 30 วันทางไลน์หมอพร้อม และการติดตามจากบุคลากรของโรงพยาบาล


โดยวันนี้ ฉีดวัคซีนได้ 400 โดส เป็นวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าที่ได้รับจำนวน 1,600 โดส ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ประชาชนที่อายุมากกว่า 60 ปี และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น โรคไตวาย มะเร็ง เบาหวาน ซึ่งจะมีรายชื่ออยู่ในระบบของโรงพยาบาล และมารับการฉีดวัคซีนตามนัดหมาย ภายหลังการฉีดไม่พบรายใดมีอาการไม่พึงประสงค์ มีเพียงบางรายที่มีไข้ เวียนศีรษะเล็กน้อย ซึ่งเป็นอาการที่พบได้ภายหลังการฉีดวัคซีนทั่วไป


คาดว่าจะฉีดได้ครบภายในสัปดาห์นี้ สำหรับวัคซีนซิโนแวคที่โรงพยาบาลราชวิถีได้รับจำนวน 2,299 โดส ได้ฉีดเข็มที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่สมัครใจรับวัคซีน ครอบคลุมประมาณร้อยละ 70 – 80 ของบุคลากรโรงพยาบาล ไม่พบรายใดมีอาการไม่พึงประสงค์รุนแรงเช่นกัน