'ผบ.นทพ.' ส่ง นักรบสีน้ำเงิน ช่วยเหลือประชาชนประสบภัยแล้ง 

'ผบ.นทพ.' ส่ง นักรบสีน้ำเงิน ช่วยเหลือประชาชนประสบภัยแล้ง 

'ผบ.นทพ.' ระดมสรรพกำลัง ช่วยประชาชนประสบภัยแล้ง และได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น

31 มี.ค.2564 ที่หน่วยประชาการทหารพัฒนากอง (นทพ.) บัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท.) พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) มอบนโยบายให้ทาง พล.อ.นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.นทพ. เข้าช่วยเหลือประชาชนในทุกพื้นที่ที่ประสบภัยในทุกช่วงฤดูของปี ซึ่งในปีนี่ภัยแล้งมาไวกว่าปกติ และคงทวีความแล้งสูงขึ้น ผบ.นทพ.จึงได้นำนโยบายดังกล่าวมาปฎิบัติพร้อมสั่งการให้ทุกสำนักงานพัฒนาภาค 1-5 ลงพื้นที่เป็นการเร่งด้วยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน 

โดย พ.อ.อาจอง บัวชุม ผู้บังคับการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ที่ 21 (ผบ.นพค.21) สนภ.2 นทพ. ได้จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วจำนวน 15 นาย เข้าดำเนินการให้การช่วยเหลือ นายชนะ ผ่านชมพู  บ้านเลขที่ 98  หมู่ที่ 7  บ้านคำดอกไม้  ต.นายูง   อ.ศรีธาตุ  จ.อุดรธานี และ นางสุวารีย์  ราชพินิจ บ้านเลขที่ 76  หมู่ที่ 7  บ้านคำดอกไม้  ต.นายูง  อ.ศรีธาตุ  จ.อุดรธานี ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย (พายุฤดูร้อน)  

161717021141

ทั้งนี้ได้เข้าดำเนินการรื้อถอนและขนย้ายบ้านที่ได้รับความเสียหาย เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยในครั้งนี้โดยเร็วที่สุด ณ บ้านคำดอกไม้  หมู่ที่ 7  ต.นายูง   อ.ศรีธาตุ  จ.อุดรธานี

ด้าน นพค.22​ ส​นภ.2​ นทพ.​ จัดกำลังพล​ จำนวน​ 10​ นาย, รยบ.น้ำ​ จำนวน​ 1​ คัน​ และรถชุดประปา​สนาม​เคลื่อนที่​ จำนวน​ 1​ คัน​ ดำเนินการ​ผลิตน้ำดื่ม​ จำนวน​ 2,000​ ลิตร​ และแจกจ่ายน้ำประปา​ จำนวน​ 6,000​ ลิตร​  เพื่อบรรเทา​ความเดือดร้อน​จาก​ภัยแล้ง​ ให้กับพระสงฆ์​ แม่ชี​ และ​ประชาชน​ที่มา​ปฏิบัติ​ธรรม​ ณ​ วัด​ส้าง​พระอินทร์​ ต.พุ่มแก​ อ.นา​แก​ จ.นครพนม

สำหรับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ที่ 26 โดย พ.อ.ณัฏฐาภูมิ  นิกร  ผบ.นพค.26 สนภ.2 นทพ. นำกำลังพล ยานพาหนะและยุทโธปกรณ์ ร่วมกับ เทศบาลตำบลไร่ และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เข้าให้การช่วยเหลือ นางวันเพ็ญ  กิจเจริญ ที่บ้านเกิดอัคคีภัย โดยได้มอบอุปกรณ์และเครื่องดำรงชีพ ให้กับผู้ประสบภัย เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งพูดคุยให้กำลังใจ พร้อมกันนี้ได้จัดกำลังพลร่วมกับ เทศบาลตำบลไร่ และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ดำเนินการรื้อถอนบ้านที่ประสบอัคคีภัย ที่บ้านเลขที่ 56 ม.12 ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
161717022652

ขณะที่ ทหารช่างพัฒนา สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (ช.พัฒนา สนภ.4 นทพ.) ได้จัดชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน 2 ชุดดำเนินการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ในพื้นที่ บ.เกาะจง ม.10 ต.ทับช้าง อ.นาทวี จ.สงขลา ผู้รับผลประโยชน์ จำนวน 399 ครัวเรือน 995 คน ผลการดำเนินงาน ติดตั้งปั้มบาดาลและทดสอบน้ำเรียบร้อย และ ในพื้นที่ บ.คลองใหญ่ ม.1 ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง ผู้รับผลประโยชน์ จำนวน 330 ครัวเรือน 883 คน ผลการดำเนินงาน สร้างถังเก็บน้ำและติดตั้งปั้มน้ำบาดาลเรียบร้อย พร้อมทั้งจัดชุดขุดเจาะบ่อน้ำตื้น จำนวน 1 ชุด ดำเนินการขุดเจาะในพื้นที่ จ.พัทลุง จำนวน 11 บ่อผลการดำเนินงาน ทาสีบ่อและพ่นตราสัญลักษณ์กองบัญชาการกองทัพไทยแล้วเสร็จทั้ง 11 บ่อ จบภารกิจขุดเจาะบ่อน้ำตื้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

161717025464

และหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ที่ 51 ศพนักงานพัฒนาภาค5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นพค.51 สนภ.5 นทพ.) ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงกลาโหม ประจำปี พ.ศ.2564 ครบ 134 ปี  (8 เมษายน 2564) โดยจัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว นำรถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ดำเนินการแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคให้กับประชาชน จำนวน 2 เที่ยว รวม 12,000 ลิตร ออกให้ความช่วยเหลือประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ บ้านโคกกอก หมู่ที่ 3, 12 ต.นาผือ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ เป็นการขจัดปัญหาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วน ตามนโยบายของรัฐบาล, กองบัญชาการกองทัพไทย และหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ในพื้นที่ ต.นาผือ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ