รีบเติม! พรุ่งนี้น้ำมันขึ้น 30-50 สต./ลิตร

 รีบเติม! พรุ่งนี้น้ำมันขึ้น 30-50 สต./ลิตร

รีบเติม! พรุ่งนี้น้ำมันขึ้น ดีเซลขึ้น 0.30 บาท/ลิตร เบนซิน-แกสโซฮอล์ 0.50 บาท/ลิตร มีผล 31 มีนาคม 64 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) ในกลุ่ม บมจ.ปตท. (PTT) และ บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ประกาศปรับขึ้นราคาขายปลีก น้ำมัน ทุกชนิด ดีเซลขึ้น 0.30 บาทต่อลิตร เบนซิน-แกสโซฮอล์ 0.50 บาท/ลิตร เว้น E85 ขึ้น 0.30 บาท/ลิตร มีผล 31 มีนาคม 64 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

ดีเซลอยู่ที่ลิตรละ 23.49 บาท

ดีเซล B7 อยู่ที่ลิตรละ 26.49 บาท

B20 อยู่ที่ลิตรละ 23.24 บาท

แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ลิตรละ 26.65 บาท

แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ลิตรละ 26.38 บาท

E20 อยู่ที่ลิตรละ 25.14 บาท

E85 อยู่ที่ลิตรละ 21.09 บาท

และเบนซิน เฉพาะปตท. อยู่ที่ลิตรละ 34.06 บาท

161709941772

161709945455