รองแม่ทัพภาคที่ 3 ส่งอากาศยานดับไฟป่าสะเมิง

รองแม่ทัพภาคที่ 3 จัดกำลังและอากาศยานปฏิบัติการดับไฟ อ.สะเมิง พร้อมจัดชุดลาดตระเวนร่วมกับส่วนอุทยาน สบอ.16 เฝ้าระวังไฟป่าพื้นที่เสี่ยงของจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 64 พล.ต.ถนัดพล โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะรองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า เปิดเผยว่า กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า จัดชุดลาดตระเวน 2 ชุดปฏิบัติการ จาก กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 7 และกองพันพัฒนาที่ 3 จำนวน 20 นาย พร้อมจัดอากาศยาน KA -32 ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย .อากาศยาน BT-67 เฮลิคอปเตอร์ AS-350 B2 จาก กรมฝนหลวงและการบินเกษตร และ เฮลิคอปเตอร์ AS-350 B2-1106,1117 จำนวน 2 ลำ จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนปฏิบัติการดับไฟป่าพื้นที่บ้านสะเมิง ม.4 ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

161707719865

161707719539

161707719295

ทั้งนี้ ในวันที่ 30 มี.ค. - 1 เม.ย.64 กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า จัดกำลังออกลาดตระเวน ในจังหวัดเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าระวังการเกิดไฟป่า โดยกำลังจากมณฑลทหารบกที่ 33 ร่วมกับหน่วยดับไฟป่าเคลื่อนที่ผาลาด สถานีควบคุมไฟป่าภูพงค์เข้าลาดตระเวนพื้นที่บ้านขุนช่างเคี่ยน ถึง อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม

161707719454

161707719769

161707719570

ขณะที่กรมรบพิเศษที่ 5 จัดกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติศรีล้านนาเข้าลาดตระเวนในพื้นที่ อุทยานแห่งชาติศรีลานนา อ.แม่แตง อ.พร้าว และกำลังทหารจากกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 7 เข้าปฏิบัติการลาดตระเวนพื้นที่ บ้านเมืองนะ,บ้าน เมืองงาย, บ้านแม่แมะ, บ้านทุ่งข้าวพวงและบ้านปิงโค้ง (ดอยหลวง) อ.เชียงดาว สำหรับกำลังทหารจากกองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก นำกำลังเข้าปฏิบัติการพื้นที่สวนเกษตรวิชญา ต.โป่งแยง อ.แม่ริม โดยร่วมกับหน่วยดับไฟป่าเคลื่อนที่แม่แมะ สถานีควบคุมไฟป่าภูพงค์

161707719649

161707719771