‘สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง’ ทุ่มเงินเก็บหุ้น7UP เพิ่มล่าสุดแตะ10%

‘สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง’ ทุ่มเงินเก็บหุ้น7UP เพิ่มล่าสุดแตะ10%

“สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง” ลุยเก็บหุ้น7UP เพิ่มอีก10ล้านหุ้น คิดเป็น 0.2% มูลค่าหุ้นละ0.86 บาทล่าสุดแตะ10%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (...) ได้รับการรายงานการได้มาของหุ้น บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด(มหาชน) หรือ 7UP  โดย นายสมยศ พุ่งพันธุ์ม่วง ได้ซื้อหุ้น7UP เพิ่มอีก10ล้านหุ้นคิดเป็น0.20% โดยเป็นการซื้อเมื่อวันที่26 มี..2564 ในราคาสูงสุด หุ้นละ0.86บาท คิดเป็นมูลค่าราว 8.6ล้านบาท ซึ่งการเข้ามาซื้อหุ้นครั้งนี้ทำให้ นายสมยศ มีหุ้น7UP เพิ่มเป็น501ล้านหุ้นคิดเป็นสัดส่วนราว10.13%