‘กรมสมเด็จพระเทพฯ ’ พระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักแก่ผู้ได้รับผลกระทบโควิด19

‘กรมสมเด็จพระเทพฯ ’ พระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักแก่ผู้ได้รับผลกระทบโควิด19

"กรมสมเด็จพระเทพ ฯ" พระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักจาก "ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ" มูลนิธิชัยพัฒนา แก่ผู้อาศัยในชุมชน "การเคหะแห่งชาติ" ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19 ณ อาคาร 5 สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

วันนี้ (29 มี.ค.64) เพจ มูลนิธิชัยพัฒนา เผยแพร่ภาพและข้อความว่า วันที่ 27 มีนาคม 2564 หม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่ผู้อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติ ณ อาคาร 5 สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 

161700311150

161700315025

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19 ส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง รวมถึงผู้อาศัยในชุมชนการเคหะแห่งชาติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ มูลนิธิชัยพัฒนา อาทิ ถั่วพู ฟัก ถั่วฝักยาวสีม่วงสิรินธร เบอร์ 1 ถั่วฝักยาวลายเสือจักรพันธ์ เบอร์ 1 มะเขือเจ้าพระยา ฯลฯ แก่ผู้อาศัยในโครงการของการเคหะแห่งชาติ เพื่อฟื้นฟูและเยียวยารวมถึงพัฒนาให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

161700308842

161700309558

เมล็ดพันธุ์ดังกล่าวจะนำไปปลูกในโครงการนำร่อง 10 โครงการ ประกอบด้วย โครงการบ้านเอื้ออาทรร่มเกล้า 2 โครงการบ้านเอื้ออาทรบึงกุ่ม โครงการเคหะชุมชนพูนทรัพย์ โครงการบ้านเอื้ออาทรบางบัวทอง 2 โครงการบ้านเอื้ออาทรคลอง 10/2 โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง โครงการเคหะชุมชนบ่อนไก่ โครงการเคหะชุมชนเทพารักษ์ 3 โครงการบ้านเอื้ออาทรบางพลี และโครงการบ้านเอื้ออาทรบางขุนเทียน ซึ่งนอกเหนือจากการปลูกผักไว้รับประทานในครัวเรือนแล้ว ยังสามารถเพิ่มรายได้และลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้อีกทางหนึ่งด้วย

161700312140

161700313218