ย้อนประวัติศาสตร์ 'ศาลจังหวัดพิจิตร'

ย้อนประวัติศาสตร์ 'ศาลจังหวัดพิจิตร'

​ในโอกาส "ในหลวง ราชินี" เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการ "ศาลจังหวัดพิจิตร" ณ ที่ทำการศาลจังหวัดพิจิตร ตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ในวันนี้ (29 มี.ค.64)

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 กรมประชาสัมพันธ์ เผยแพร่คลิปวีดีโอและข้อความเกี่ยวกับ อาคารศาลจังหวัดพิจิตรว่า 

อาคารศาลจังหวัดพิจิตรหลังแรก 

ศาลจังหวัดพิจิตร เดิมสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2442 เป็นอาคารไม้ชั้นเดียวมุงสังกะสี มีห้องพิจารณาห้องเดียว เสมียนพนักงานใช้ด้านข้างบัลลังก์เป็นที่ทำการ ต่อมาได้ต่อเติมอาคารด้านหลังขึ้นอีก คือ ด้านหลังตรงกลางใช้เป็นห้องผู้พิพากษา ด้านหลังอีก 2 ข้างเป็นห้องพิจารณาอีกข้างละ 1 บัลลังก์ แม้กระนั้นก็ยังไม่เพียงพอกับปริมาณคดีที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ จนต้องใช้โต๊ะเก้าอี้แทนบัลลังก์อยู่หน้าห้องผู้พิพากษาอีก อาคารหลังนี้สร้างมามีอายุถึง 65 ปี มีสภาพชำรุดทรุดโทรมไม่สะดวกแก่การพิจารณาคดี ทั้งยังคับแคบและมีรูปทรงแบบเก่าล้าสมัย

161699292739

อาคารศาลพิจิตรหลังที่ 2

ต่อมาในปี พ.ศ. 2507 รัฐบาลสมัย ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้อนุมัติเงินงบประมาณจำนวน 1,945,000 บาท เพื่อทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิจิตรหลังใหม่ขึ้น อยู่ในสมัยที่พระยาอรรถการีย์นิพนธ์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายกำธร พันธุลาภ เป็นปลัดกระทรวงยุติธรรม นายโกวิท ถิระวัฒน์ เป็นอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 และนายจำรูญ แย้มงามเหลือ เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิจิตร โดยมีกรมโยธาเทศบาลเป็นผู้ออกแบบและรายการก่อสร้าง ได้กำหนดลักษณะของตัวอาคารเป็นตึกสองชั้นหลังคาทรงไทย มีความยาว 57.20 เมตร มีห้องพิจารณาคดี รวม 6 ห้อง และห้องทำงานของผู้พิพากษาอยู่ชั้นบน ส่วนห้องทำงานของเจ้าหน้าที่ธุรการ ห้องพักอัยการ ห้องพักทนายความ ห้องขังชั่วคราวอยู่ชั้นล่างของอาคาร เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2507 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2507 นายกำธร พันธุลาภ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2508 และได้ใช้งานมามีอายุกว่า 45 ปี ด้วยปริมาณอรรถคดีที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นจึงทำให้ไม่สะดวกแก่การพิจารณาคดี พื้นที่ใช้งานมีความคับแคบ

161699293068

ศาลจังหวัดพิจิตรหลังปัจจุบัน

ต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ศาลจังหวัดพิจิตร ได้รับจัดสรรที่ดินเพื่อทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิจิตรหลังใหม่จากสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร บริเวณถนนเลี่ยงเมือง ตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร โดยได้รับบริจาคที่ดินจากนายวิศาล และนางนงลักษณ์ ภัทรประสิทธิ์ เนื้อที่จำนวน 25 ไร่ 1 งาน 75 ตารางวา ได้รับอนุมัติงบประมาณเพื่อทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิจิตรหลังใหม่ มีขนาด 14 บัลลังก์ วงเงินค่าก่อสร้างจำนวน 243,483,992.10 บาท การก่อสร้างเริ่มเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2553 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2556 และได้เปิดใช้อาคารศาลจังหวัดพิจิตรเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2557 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

161699293449

161699293950

คลิปวีดีโอจากสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 4 กรมประชาสัมพันธ์