‘ก.ล.ต.’เร่งคลอดไลเซ่นส์กระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล ป้องทุจริต

‘ก.ล.ต.’เร่งคลอดไลเซ่นส์กระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล ป้องทุจริต

ก.ล.ต.เร่งคลอดใบอนุญาตผู้ประกอบการกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล ป้องใช้สินทรัพย์ดิจิทัลทำผิดทางกฎหมาย ยาเสพดิต-ฟอกเงิน เผยหลังเข้าบอร์ด ก.ล.ต. พิจารณารอบแรกแล้ว หากไม่ปรับแก้เพิ่มเติม พร้อมเดินหน้าออกประกาศขออนุมัติจากกระทรวงการคลังทันที

นางรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. เปิดเผยว่า สำหรับความคืบหน้าเกี่ยวกับการให้ใบอนุญาตผู้ผู้ประกอบการกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล (digital asset custodial wallet provider) ที่เพิ่งสิ้นสุดการรับฟังความคิดเห็นเมื่อสิ้นเดือนก.พ.นั้น ได้เคยเข้าบอร์ดคณะกรรมการ ก.ล.ต.มาแล้วครั้งหนึ่ง หากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมจากครั้งก่อน ก็สามารถออกเป็นประกาศได้ เพื่อยื่นเสนอขออนุมัติต่อกระทรวงการคลัง เนื่องจากเป็นการให้ใบอนุญาตใหม่

สำหรับเกณฑ์ธุรกิจใหม่ดังกล่าว ก.ล.ต. กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจที่มีการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าที่มีมูลค่าไม่ถึง 15 ล้านบาท สามารถเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลเองได้ แต่หากมีมูลค่าตั้งแต่ 15 ล้านบาทขึ้นไป ให้นำสินทรัพย์ดิจิทัลที่ลูกค้าฝากไว้ส่วนใหญ่ไปฝากกับผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล (digital asset custodian) มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2564 จะช่วยป้องการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลเป็นเครื่องมือกระทำความผิดกฎหมาย

"ปัจจุบันผู้ประกอบธุรกิจที่รับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่าตั้งแต่ 15 ล้านบาทขึ้นไป ต้องใช้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลในต่างประเทศ ซึ่งไม่อยู่ภายใต้กฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแลของไทย อีกทั้งพบว่า สินทรัพย์ดิจิทัลอาจถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือกระทำความผิดทางกฎหมาย เช่น เกี่ยวกับยาเสพติด การฟอกเงิน รวมถึงคริปโทเคอร์เรนซีที่สามารถปกปิดข้อมูลการทำธุรกรรมได้ (privacy coins) อาจนำไปใช้กระทำความผิดได้ง่าย"

นางสาวรื่นวดี กล่าวด้วยว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้มีดิจิตัลแอสเส็ทเอ็กเชนจ์รายหนึ่งยื่นขอออก Real estate token-backed กับก.ล.ต.แล้ว นับเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลแรกของไทยที่มีอสังหาริมทรัพย์เป็นสินทรัพย์อ้างอิง คาดว่า จะสามารถออกตราสารได้ในไตรมาสที่สองของปีนี้ และจะช่วยให้นักลงทุนมีทางเลือกในการลงทุนเพิ่มขึ้นไปพร้อมกับสร้างความคุ้นเคยในการลงทุนรูปแบบใหม่