KTB พบพนักงานติด ‘โควิด-19’ สั่งปิดสาขาปทุมวัน 1วัน 29 มี.ค.

KTB พบพนักงานติด ‘โควิด-19’ สั่งปิดสาขาปทุมวัน 1วัน 29 มี.ค.

ธนาคารกรุงไทย แจ้งพบพนักงานติดโควิด-19 สั่งปิดสาขาปทุมวัน1วัน 29มี.ค. เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ

     ธนาคารกรุงไทย แจ้งปิดสาขาปทุมวันชั่วคราว ในวันที่ 29 มีนาคม 2564 เพื่อดำเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ ตามแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 เนื่องจาก พนักงานทีมควบคุมงานประเมินราคา สาขาอาคารปทุมวัน ชั้น 4 ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 1 ราย

      โดยเริ่มแสดงอาการตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2564  เข้ารับการตรวจในโรงพยาบาลวันที่ 28 มีนาคม 2564 ผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เป็นบวก เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลและมีพนักงานที่มีปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิดจำนวน 4 ราย ธนาคารจึงดำเนินการดังนี้

มาตรการด้านพนักงาน

- พนักงานผู้ติดเชื้อโควิด-19  รักษาตัวที่โรงพยาบาล

- พนักงาน 4 ราย ที่มีปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิด เข้ารับการตรวจเพื่อหาเชื้อ และกักตัวเป็นเวลา 14 วัน โดยธนาคารจะติดตามอาการของพนักงานอย่างใกล้ชิด

มาตรการด้านอาคารสถานที่

- ปิดอาคารปทุมวัน เป็นเวลา 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 28-29 มีนาคม 2564 และปิดทำการสาขาปทุมวัน 1 วัน ในวันที่ 29 มีนาคม 2564 เพื่อดำเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อตามแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

- รายงานกระทรวงสาธารณสุข และธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อรับทราบ

ธนาคารกรุงไทย ขออภัยในความไม่สะดวกมา โอกาสนี้